Bernanke: ”Økonomi i bedring, men langtfra topformen”

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
22. nov 2013

Aktiemarkederne kører på overtid og er bl.a. stærkt sekunderet af den pengepolitiske general Bernanke. De seneste måneders jobskabelse har været så tilpas stærke, at der igen har været nogen som har nævnt ”tapering”. At dømme efter de seneste udtalelser fra Bernanke, kan tapering eller afvikling af de månedlige støtteopkøb på 85 mia. USD dog fortsat vare nogle måneder.

Pæn jobskabelse           

De seneste måneder har den gennemsnitlige jobskabelse været ganske pæn og ikke langtfra det niveau på 200.000, som de fleste analytikere har ment, både ville være i overensstemmelse med mere normale forhold for amerikansk økonomi og også signalet til og om at tiden med den ekstraordinært lempelige pengepolitik lakker mod enden.

Økonomi i bedring, men langtfra topformen

I en tale i denne uge gentog Bernanke at FED vil vedblive med at understøtte økonomien med ultra lave renter og månedlige opkøb, så længe der er behov for det. Samtidig sagde han at nok er ”økonomien i bedring, men langtfra topformen”, selv om der har været gjort betydelige fremskridt siden bundformationen i 2009.

Rentenormalisering har meget lange udsigter

Udtalelsen er endnu en understregning af og et signal til markederne om, at FED ønsker at komme ”hele vejen rundt”, når de vurderer at tiden er kommet til afvikling af netop de månedlige opkøb. FED ønsker at være helt sikre på at der er gjort det som skal gøres, før de månedlige opkøb bliver afviklet. Det kunne signalere, at med det som nøgletallene udtrykker i dag, kan der gå længere tid end det som gennemsnitligt forventes i dag (marts 2014), før sandsynligvis Yellen og co. annoncerer en begyndende afvikling.

Vigtige datoer

Det næste møde i den amerikanske centralbank er 17-18 december. Her er en handling fra FED meget lidt sandsynlig. Senere mødes de i januar, men her vil de givetvis bl.a. koncentrere sig om Bernankes efterfølger og næppe på det sidste møde, hvor Bernanke sidder for bordenden inden hans formandsperiode udløber den 31. januar, træffe en beslutning om afvikling af støtten. Det mest sandsynlige tidspunkt, hvor FED således kunne tænkes at træffe og meddele en politik ændring er i marts 2014.

Mod nye aktierekorder

En fortsat meget lempelig pengepolitik har betydning på flere fronter. For det første holder det renterne og, ledsaget af en passende kommunikation, ikke mindst renteforventningerne i ave. For det andet medvirker det til at passivisere en USD optur på trods af en stærkere amerikansk end europæisk vækst. Endelig er en fortsat understøttende pengepolitik ”manna på aktieinvestorernes grød”. Der stimuleres så længe det er nødvendigt. Selv om vi er i den sidste del af aktiemarkedernes optur, er det mest sandsynlige at der kommer nye rekorder de kommende måneder i den tid på året, hvor kalendereffekten normalt plejer at være særdeles afkastgivtig for investorerne.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk