Så ruller Twitter på Børsen

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
07. nov 2013

Twitter øger emissionsprisen er et godt tegn

Børsintroduktionen af Twitter kører med fuld styrke. I denne uge valgte Twitter i samråd med emissionskonstortiet at øge prisen på aktierne fra 17-20 over 23-25 til sluttelig 26 USD per aktie. Det lyder måske lidt underligt for nogen, men det at man øger udbudsprisen i emissionsperioden er snarere en styrke end et svaghedstegn for den fortsatte udvikling og ikke mindst for forventningerne til de første noteringspriser. Facebook var undtagelsen.

Tegningskurs 26 USD og meget overtegnet

Her dagen før den første planlagte notering af Twitter, står det klart at investerinteressen er ganske markant. Twitter har øget prisen og iflg. forlydender er efterspørgslen på dagen markant større end den udbudte mængde.

Twitters IPO er ”mindre”

Inden man som investor falder i svime over den store interesse, er det værd at huske på, at der reelt kun sker en mindre udvidelse af aktiekapitalen i forbindelse med at Twitter går på Børsen. Derudover er forlydender om en stor efterspørgsel meget ofte genereret af forlydender om netop en stor efterspørgsel.

Reelle efterspørgsel er mindre

Det er med Twitter og aktier som med alle andre aktiver. Det som er eftertragtet og en ”knap faktor” er i høj kurs. Alle vil gerne være en del af successen. Den reelle efterspørgsel uden ”markedsføring, mediehype”, etc bestemt ud fra at der ville være ”nok til alle” er noget lavere. Det er helt normalt. Derfor er en efterspørgsel som er 10x udbuddet også netop kunstigt inflateret og ikke udtryk for den samlede og reelle investeringslyst.

Stigende salgspris er normalt et styrketegn

Hvis en aktie under emissionsperioden får forhøjet sit udbudsinterval eller ender med at blive prissat i den øvre ende af intervallet, er det normalt et godt tegn. Ikke fordi en høj pris i sig selv er positiv. Men fordi den inerti, der er forbundet med at hæve prisen på grund af en højere interesse end ventet til givne priser, er relativ stor. Der er med andre ord grænser for hvor meget man kan hæve prisen.

Omvendt med en emissionskurs der ender med at blive fastsat i den nedre ende af intervallet eller sågar bliver ændret til at være lavere og udenfor det oprindelig angivne interval. Dem skal man i reglen holde sig fra. Prisen kommer altså ikke tilstrækkelig langt ned.

Facebook undtagelse og ikke hovedregel

Børsintroduktionen af Facebook er ikke det gennemsnitlige eksempel på ovenstående. Emissionskursen blev løbende opjusteret og udviklede sig fra 32-35-38 USD. 3-4 måneder efter introduktionen, måtte de investorer som initielt satsede deres sparepenge på FB se at deres investering var faldet med 50 %. Siden er det heldigvis gået anderledes. De kommende dage er vi klogere..

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk