Vækstprojekter skaber virkelig vækst

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
05. nov 2013

Som den første region herhjemme har Region Syddanmark fået regnet på effekterne af støttede udviklingsprojekter.

Og resultaterne er markante: Sammenlignet med en kontrolgruppe af virksomheder var omsætningen 300 mio. kr. større for virksomheder, der deltog i Syddansk Vækstforum-støttede projekter, inden for området bæredygtig energi. Den var 2,2 mia. kr. større inden for området klynger og hele 3,7 mia. kr. højere inden for velfærdsteknologi.

Der er brugt det hidtil mest præcise værktøj til måling af effekterne ved støttede vækstprojekter. Værktøjet er udviklet i et samarbejde med Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen.

Også bruttoindtjeningen og eksporten i de deltagende virksomheder steg markant med hhv. 3,8 og 4,3 mia. kr.

Det siger mig, at vi gjorde det rigtige, da vi besluttede os for at fokusere mere på effekt og på at skabe fyrtårne inden for forretningsområderne. Inden for sundheds- og velfærdsteknologi er der igangsat en række aktiviteter i og omkring Forskerparken i Odense.

Esbjerg er førende inden for offshore, og vi har høje vækstrater inden for energieffektiviseringserhverv, hvor Sønderborg-området er specialiseret. Desuden udmærker især Trekantområdet sig inden for kreative erhverv og design.

Baggrunden for effektmålingen var, at vi ville se, at de penge, der blev investeret, rent faktisk var med til at drive væksten i Region Syddanmark. Nu ved vi det!

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk