Ups, deflation større risiko end inflation?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
05. nov 2013

Når ECB i denne uge mødes til deres normale møde, vil renteannonceringen og ikke mindst de medfølgende begrundelser blive tolket ganske nøje. De seneste inflationstal for EUR zonen viser en prisudvikling som ligger markant under ”grænseværdien” på 2 %. Rent faktisk er tallene tættere på 0 end 2 og med et pengepolitiske mandat som tager sit udgangspunkt i gamle tyske dyder, rykker en EUR rentenedsættelse tættere på.

Seneste data viser vej mod lav inflation

I slutningen af sidste uge kom de seneste inflationsdata fra EUR zonen. Tallene viste en markant faldende prisudvikling og blot en stigning i forbrugerpriserne på 0,7 % mod forventet 1,1 %. Tallene peger i retning af at de deflationære krafter er ved at vinde momentum, og det bekymrer ganske givet EDB.

USD styrkelse på inflationstal

Efter inflationstallene er spændingen forud for næste møde øget. Sidst på torsdagen og især i løbet af fredagens, styrkedes USD markant efter deflationstallene. Hvis ECB står overfor en længere periode med fortsatte pengepolitiske lempelser, samtidig med at tiden med den ekstraordinære lempelige politik fra den amerikanske centralbank, FED lakker mod enden, vil det naturlige være en betydelig styrkelse af USD i forhold til EUR.

Lav inflation er ikke lig deflation, men….

Lav inflation eller disinflation er i sagens natur ikke lig med faldende priser eller decideret deflation. Alligevel vil en inflationstakt som er under 1 % mere end rynke øjenbrynene hos ECB. Alarmklokkerne ringer. Eksemplet fra Japan med næsten to årtiers vekslende inflation/deflation og den effekt det har haft på økonomien, får det til at løbe koldt ned ad ryggen på ECB. Lav inflation er ikke lig med deflation, men meget vil blive gjort for ikke at komme ”unødig” tæt på.

Draghi har tidligere sagt det…

ECB formand Mario Draghi har gentagne gange sagt at den næste rentebevægelse i EUR zonen meget vel kan blive ”ned”. Denne næste gang med en potentiel ”ned” bevægelse kan efter sidste uges inflationstal meget vel være rykket tættere på.

Danske banker ikke vilde med yderligere rentefald

Aktierne ligger på en lang række markeder i rekordterræn. En eventuel rentenedsættelse vil ikke på kort sigt ødelægge og påvirke aktieinvestorernes gode humør. Derimod kan en tendens til at rentefaldende bliver genoptaget blive opfattet mindre positivt bl.a. hos de danske banker, som både kæmper med et udlån som er under pres og med lave renter. Sidste uges nedjustering fra Danske Bank og udskydelse af tidspunktet for en tilfredsstillende egenkapitalforrentning i 2015, tog netop udgangspunkt i de lave renters negative effekt på bundlinien. 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk