Optimisternes Triumf

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
01. nov 2013

Globale aktiemarkeder fortsatte kursopgangen fra september, og endte med et plus på næsten 4% i oktober. Danske aktier fulgte trop med en tilsvarende stigning, og for tredje måned i træk kunne også emerging markets aktier følge med.


Globale aktier er nu steget med 27% det seneste år, med 45% de seneste to år, med 77% de seneste fem år, og med 88% de seneste 10 år. Uanset hvordan man vender og drejer den finansielle tallerken er den fortsatte kursfest på aktiemarkedet den primære begivenhed. Som jeg har skrevet om ved flere lejligheder, senest her, så er det min opfattelse at kursstigningen kan fortsætte, drevet videre i særdeleshed af kombinationen af økonomisk fremgang og en ekstraordinært lempelig pengepolitik, hvis primære formål er, ja, at løfte finansielle aktivpriser. Hæver man blikket lidt, som jeg gjorde i august, kan man skimte en fordobling af S&P500 over de kommende fem år.


Et væsentligt element i fremgangen for risikobehæftede aktiver som aktiver og kreditobligationer i år er den vedvarende, om end beskedne, økonomiske fremgang. Gennem hele 2013 har vi befundet os i en positiv økonomisk fase, hvor ledende indikatorer vedvarende har peget på stigende vækst. Denne fremgang er drevet af den kortsigtede industricyklus, en cyklus der normalt varer omkring ni måneder. Der børe være tilstrækkeligt med momentum til at fastholde en fremgang året ud, men allerede nu kan vi se på de såkaldte surprise indeks, at økonomiske nøgletal ikke længer overrasker så positivt som tidligere i år. Følger vi en normal cyklus skal vi snart se tegn på at virksomhedernes investeringer vil træde til som en primær vækstmotor. Sker det kan vi se hen i mod en vedvarende konjunkturopgang, hvor investeringer vil trække arbejdsmarked og dermed forbrug.


Endnu er det dog så som så med signaler om øgede investeringer. Virksomhederne synes i høj grad fortsat at have fokus på at forbedre bundlinjen og overskydende likviditet bruges hyppigt til at tilbagekøbe egne aktier. Dette giver et umiddelbart løft på kursen, men er ikke noget man bygger fremtiden på.


Risikoen er således at den kortsigtede konjunkturopgang løber tør for brændsel omkring årsskiftet. Gentager historien sig vil aktiemarkederne snart efter nå en foreløbig top, og obligationer vil atter fremstå som det mest attraktive aktiv. Jeg fastholder min anbefaling om at overvægte aktier i forhold til obligationer, men er ligeledes i stigende grad opmærksom på at 2014 kan komme til at byde på nye udfordringer.


November kan blive et antiklimaks, hvor nogle venter på at overskægget gror, og andre venter på løsninger på politiske udfordringer i bl.a. USA, Tyskland, Kina og Japan. Dem der venter på en stramning af pengepolitikken kommer til at vente længe. Mest af alt venter vi på en afklaring af, om konjunkturopgangen holder ved, eller bremser op som det har været tilfældet de foregående år.

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk