Historisk kort FED møde i denne uge?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
28. okt 2013

I denne uge mødes FED fedlemmerne til deres normale møde med 6 ugers intervaller. Det må mere være pejlemærket på om FED medlemmerne har nye fokusområder end beslutningen om at fortsætte stimulanserne, der optager investorerne. Eftervirkningerne efter nedlukningen giver ”datastøj” og jobskabelsen er fortsat for svag til at der bliver tale om en ændret politik i 2013. Aktiemarkedet er fortsat ”renteåbent”, men den store optur er i sin absolutte slutfase.

FED mødes

Centralbankmedlemmerne i FED mødes tirsdag/onsdag i denne uge for at annoncere, at stimulanserne fortsætter og at det endnu er noget for tidligt at begynde en afvikling af de månedlige støtteopkøb på USD 85 mia. Siden sidste møde den 18/9 har investorernes forventninger ændret sig fra holdningen om at beslutningen om at afvikle støtten var umiddelbart forestående, til at det nu er mest sandsynligt, at der først i marts 2014 bliver annonceret en begyndende nedtrapning af opkøbene.

Datastøj og svag jobskabelse

Siden mødet den 18/9 har nøgletallene både været lidt svagere; USA har været nedlukket i lidt over 2 uger og FEDs bekymringer om den utilfredsstillende jobskabelse, har præget investorerne. De kommende nøgletal vil generelt blive vurderet i lyset af ”tiden efter nedlukningen” og først i december, hvor vi kender november tal, kan der igen være mere fokus på hvad den ”normale” udvikling tilsiger.

Markant rentefald og USD svækkelse

Siden sidste møde er markedsforventningerne til nedtrapningen udskudt i 6 måneder. Renten på den 10 årige statsobligation faldet med ca. 0,40 pct og USD er svækket med ca. 3 % overfor EUR. Samtidig har investorerne lagt endnu et risikogear oveni deres porteføljer. Med andre ord opfatter investorerne det som sandsynligt, at der er endnu et par gode aktiekvartaler i vente.

Bernanke overlader nedtrapning til sin efterfølger

Den 9. oktober nominerede Obama Janet Yellen til at være Bernankes efterfølger.  Hvis hun ender med at blive USA's første kvindelige centralbankchef, vil det være op til hende at udlægge teksten og beslutte en nedtrapning efter hendes sandsynlige indsættelse i januar 2014. Denne uges mødes er således det 3. sidste med Bernanke for bordenden.

Aktieopturen i sin absolutte slutfase

Investorerne fortsætter med at øge risikoen og aktierne har fortsat stigningerne de seneste uger. Selv ikke under nedlukningen var der ikke nogen negativ effekt at spore. Vi er på vej ind i det normalt bedste kvartal på året i november-januar og yderligere stigninger er sandsynlige. Investorerne bør dog samtidig have øje på at der er grænser for vækst. For så vidt angår rentepåvirkningen er det sandsynligt, at aktiemarkederne er rente”åbent” i endnu nogle måneder.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk