Regionale byggerier skal hjælpe små firmaer og lærlinge

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
22. okt 2013

Region Syddanmark skal i de kommende år være bygherre på sygehusbyggerier for mindst  9 mia. kr. Det er en historisk stor opgave både for regionen som bygherre og for lokale virksomheder – og en mulighed for at skaffe langt flere unge en uddannelse.

Desværre er det ofte sådan, at den slags opgaver nærmest per automatik går til de helt store anlægsvirksomheder, for de små og mellemstore virksomheder har tit ikke kapaciteten til at byde ind på de spændende udbud. Og måske tør bygherrerne ikke binde an på en virksomhed, der er lille og sårbar.

Det vil vi gerne ændre på i Region Syddanmark. Her tror vi nemlig på, at vi får de bedste resultater, når vi tænker i helheder. Derfor tænker vi både som bygherre og som erhvervsfremmer, når vi i efteråret holder byggemøder rundt om i det syddanske med byggevirksomheder og entreprenører.

Jeg selv og en række af vores byggetekniske eksperter deltager i møder i henholdsvis Odense, Esbjerg, Kolding og Aabenraa, hvor der gives en generel orientering om de byggeopgaver, der udbydes af Region Syddanmark.

Formålet er at give oplysninger om konkrete udbud, og hvordan udbudsprocessen tilrettelægges.

Her kan håndværkerne høre om, hvilke krav det stiller at være med til at bygge på et sygehus i drift. Der er også gode råd at hente til, hvordan man byder ind på opgaverne, hvilke udbudsregler der er gældende, samt generelle oplysninger om krav og procedurer.

Vi mener det alvorligt, når vi har indbudt  virksomhederne til at være med til at bygge fremtidens sygehuse og institutioner. Derfor har vi også sikret, at deltagerne kan stifte bekendtskab med projektet ”Klar til Anlægsopgaver”, som vi i Syddansk Vækstforum støtter. Projektet hjælper virksomhederne til at gå sammen i konsortier for i fællesskab at byde ind på opgaverne.

Region Syddanmark skal i de kommende år være bygherre på sygehusbyggerier for omkring 9 mia. kr., og i alt vil der i regionen ifølge et skøn fra Væksthus Syddanmark samlet være byggeprojekter for 135 mia. kr. i de kommende år.

Vores sociale ansvar

Initiativerne er på flere måder også til gavn for os selv, da vi som region både skal bygge sygehuse, men også støtte erhvervsudviklingen bredt. Derfor er det også et krav, at tilbudsgiverne, uanset hvilken art og størrelse, de må have, er parate til at tage et socialt ansvar.

Det drejer sig eksempelvis om, at vi som bygherre stiller krav om, at visse sociale klausuler skal være opfyldte for at komme i betragtning til opgaverne, blandt andet at man påtager sig at oprette praktikpladser til unge.

For desværre har den økonomiske krise fået mange virksomheder i byggebranchen til at holde igen med ansættelse af lærlinge og praktikanter. Problemet med at finde lærepladser er nu så stort, at vi i Region Syddanmark må gå foran.

For det er frustrerende for de unge, når de ikke kan finde en læreplads, men det er også uheldigt for samfundet, der om få år kommer til at mangle den rette arbejdskraft, hvis ikke de unge bliver ordentligt uddannet nu.

Også derfor kræver vi, at virksomhederne skal tilbyde uddannelsespladser, hvis de vil deltage i opgaverne.

Jeg er overbevist om, at mange flere unge i de kommende år får tilbudt en uddannelsesplads, når vi i Region Syddanmark skal bygge fremtidens sygehuse til gavn for hele samfundet.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk