Verden undgik en amerikansk katastrofe i første omgang

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
17. okt 2013

Efter at det amerikanske senat stemte en midlertidig forhøjelse af gældsloftet igennem, kom det også igennem repræsentanterne hus med et flertal på trods af en republikansk majoritet. Politikerne har købt sig ekstra tid, men ikke løst de grundlæggende udfordringer og ej bilagt stridighederne. I første omgang er faren for et økonomisk sammenbrud drevet over, men uenigheden består. Investorerne er lettede over aftalen og frustrerede over politikerne.

Politikerne laver en midlertidig løsning

Frem mod deadline stod det stadig klarere, at den mest realistiske løsning faktisk var en ”ikke-løsning”. Når politikerne efter lange forhandlinger og markering af særstandpunkter har skudt uenigheden til hjørnespark og midlertidigt hævet gældsloftet, betyder det i praksis ikke at der er skabt en langtidsholdbar økonomisk amerikansk situation. Aftalen betyder alene, at et finansielt ragnarok med betydelig aktiekursfald og deraf følgende stigende usikkerhed til følge, er blevet afværget. I hvert fald i første omgang

Investorer tager ikke politikere alvorligt

Investorerne har under den 18. nedlukning af den amerikanske økonomi løbende bevaret roen. Således er aktierne under nedlukningen totalt set ikke faldet, men har forholdt sig uændret, eller er endda steget marginalt. Det vidner ikke kun om at investorerne løbende har regnet med en løsning/udskydelse til sidst. Men også at investorerne i stigende omfang ligesom den almindelige amerikaner har stadig vanskeligere ved at tage politikere alvorligt. Fra Wall Street til Main Street er der en stor politikerlede.

Beige Book tegner et billede af moderat vækst

Samtidig med den politiske tumult blev der i går offentliggjort Beige Book, som er regionale stemningsindikatorer og pejlemærker for den amerikanske økonomi. I 4/12 distrikter blev der rapporteret om aftagende aktivitet, mens der i 8/12 var en uændret aktivitet. Billedet er lidt under det som blev offentliggjort ved sidste måling og forværringen kan være influeret af uroen om og frygten for at uenigheden om gældsloftet ville blusse op igen.

Pengepolitikken strammes ikke i 2013.

Debatten om hvornår den amerikanske centralbank, FED vil annoncere en begyndende reduktion i de månedlige obligationsopkøb fortsætter. Det varer dog en rum tid før der sker noget:

  • Dagens Beige Book der tegner et billede af en moderat vækst med især en meget moderat beskæftigelsesvækst, som netop er i fokus.
  • De seneste 2,5 ugers nedlukning.
  • Fraværet af nye beskæftigelsestal (oktober måneds tal forsinket på grund af nedlukning og næste måneds tal vil være påvirket af netop denne)

vil alt sammen betyde, at FED på ingen måde har noget hastværk med at afvikle støtten. Det er helt udelukket, at der sker noget ved næste møde ultimo oktober og det samme kan siges om december mødet. De kommende måneder vil gå med dels at nærstudere eftervirkningerne efter nedlukningen samt ikke mindst at forberede sig på, at der ind i det nye år skal findes en holdbar løsning på gældsloftproblematikken. Endnu en udskydelse er ingen mulighed.

Investorer glæder sig

Investorerne drog i dagens marked et lettelsens suk og aktierne steg. Samlet set er der nu tale om at aktierne under denne nedlukning er steget og de amerikanske indeks er igen meget tæt på rekorden fra 18/9 (sat efter annonceringen fra FED på sidste pengepolitiske møde). Problemet er ikke løst, men snarere udskudt.

Er der plads til endnu en god november/december udvikling?

Under alle omstændigheder er det tvivlsomt om det også i år viser sig at november/december er gode afkastmåneder og sammen med januar i det nye år, fortsat vil være de bedste sammenhængende 3 måneder. Hvis det sker vil det samtidig markere at det store potentiale på markederne er forløst og derefter levnes der ikke plads til særlig store aktiestigninger i 2014 på trods af at væksten globalt accelerer.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk