Sammen skaber vi fremtidens sygehuse

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
29. sep 2013

Hele verden er inviteret indenfor, når Region Syddanmark indbyder til innovationskonferencen ”Hospital + Innovation” i Odense.

Målet er at samle og udbygge samarbejdet med en lang række internationale sundhedsaktører, både offentlige såvel som private.

På konferencen, der foregår i dagene den 30. september til den 1. oktober, vil vi skabe grobund for kvalificerede bud på løsninger for et fremtidssikret sundhedsvæsen - både nationalt og internationalt. Og placeringen af konferencen i netop Odense dokumenterer også, at vi i Region Syddanmark er lykkedes med at gøre Odense til et nationalt centrum for sundhedsinnovation.

Erfaringerne med arbejdet viser, at udviklingen i Odense og på Fyn simpelthen er for stor til at være lokal, men også næsten for stort til at være nationalt. Derfor er ambitionerne vokset til global størrelse, og forventningerne til den forsatte udvikling af sundhedsinnnovations-området på Fyn og i det syddanske er store, ligesom eksportmulighederne er enorme.

Men det kræver også, at vi i det offentlige bliver bedre til at arbejde sammen med private virksomheder.

Også her har man i Odense vist vejen – se blot på deltagerlisten til konferencen. Den vidner om globalt udsyn og internationalt engagement. Blandt andet store globale firmaer som Philips, Siemens, Cisco og IBM er listet sammen med internationale aktører som National Health Institute i Skotland, Baskerregionen i Spanien og Mayo Clinic i USA.

Jeg kunne blive ved, men der er mange, mange flere interessante virksomheder og organisationer opført, og også derfor er mine forhåbninger til udbyttet stort.

Samtidigt er det et klart formål med konferencen, at der skal etableres samarbejdsrelationer, som lever videre efter kongressen. Det hele skal gerne munde ud i, at vi alle får stærke bud på, hvordan vi får mest sundhed for pengene - og patienterne den allerbedste behandling.

 For det haster faktisk med at få sat tempo på samarbejdet mellem det offentlige og private. For alene i løbet af de næste 10 år bliver der brugt 40 mia. kr. på at opføre nye sygehuse i Danmark.

 Hvordan indretter vi dem, så patienterne får den bedst mulige behandling?

 For fakta er, at vi skal behandle flere patienter uden, at der følger flere penge med. Vi bliver nødt til at tænke os grundigt om og lære af hinanden, når vi står over for så stor en investering og udfordring.  Med Hospital+Innovation konferencen kommer vi et godt skridt nærmere de gode løsninger.

 Derfor er det også med stolthed og stor glæde, vi kan konstaterer, at konferencen er blevet et tilløbsstykke med mere end 350 deltagere fra hele verden, som repræsenter et bredt udsnit af nationale og internationale aktører inden for sygehusbyggeri og sundhedsvæsenet.

 Konferencen finder også sted i en tid, hvor vi står overfor store udfordringer med at holde de voksende sundhedsudgifter i arve, hvor der bl.a. bliver stadig flere ældre, et ændret og mere krævende behandlingsbehov, men samtidig færre hænder til at betale samfundets udgifter hertil.

Derfor er der også et kæmpestort behov for at finde ud af, hvordan vi får pengene til at række – eller med andre ord får mere for mindre.

Det kræver masser af gode ideer - fra patienter, brugere, personale og virksomheder – til at udpege sparemål, uden at gå på kompromis med kvalitet og menneskelige hensyn.

Et konkret eksempel herpå er det nye Odense Universitets Hospital, hvor man nu får hele 714 enestuer med bad til glæde for hospitalets titusinder af brugere.

Det interessante er, at de mange enestuer blev realiseret gennem gentagne test, hvor patienter, pårørende og personale har været med til at kvalificere og godkende, at et baderum kun behøver at være på godt syv kvadratmeter i stedet for de ni, som er den nationale anbefaling.

Men det mest positive er, at man samtidig har sparet hele1.428 kvadratmeter, der kan bruges til andre gode formål for sygehuset.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk