Har Bernanke udskudt "tapering" i 6 måneder?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
23. sep 2013

Bernanke tog de fleste analytikere på sengen med sin annoncering af at det endnu ikke er tid til at begynde tilbagetrækningen af de månedlige støtteopkøb. Beslutningen er baseret på at beskæftigelsesudviklingen stadig er for svag og at langtidsarbejdsløsheden truer med langsigtet at være et alvorligt problem for amerikansk økonomi. Set i den kontekst virker det underligt, at analytikerne ikke kan se at alibiet for at vente ikke forsvinder på kort sigt. Det mest sandsynlige er at Bernanke overlader det til Janet Yellen at træffe beslutningen, når hun, formentlig, bliver valgt til den næste FED formand.

Bernanke tog markedet på sengen

Forud for resultatet af FED mødet den 17-18 havde et betydeligt flertal af analytikere ventet at Bernanke ville trykke på ”tapering” knappen og annoncere den begyndende afvikling af de månedlige opkøb. Det gik anderledes.

Bernanke og Co. har opnået det som de gerne ville:

  • Signalere fortsat støtte til økonomien
  • At de seneste 5 måneders stigninger i markedsrenterne har haft en ”uheldig” indflydelse på renteforventningerne i det opsving som fortsat er lidt skrøbeligt.
  • Jo mere forventningerne lå til rentestigninger, jo større effekt har det haft på opfattelsen af hvor langt investorerne er fra ”normale tilstande”.

Begrundelse er ikke ny

Bernanke overraskede den gennemsnitlige forventning. Ikke kun med hans annoncering, men især hans bevæggrund for ikke at foretage sig noget. Investorerne blev ikke så overraskede over nedjustering af vækstforventningerne for 2013 og i mindre omfang for 2014. Ej heller var det nogen nyhed, at inflation absolut er indenfor komfort zonen og rent faktisk under det langsigtede forventede.

Alibi for QE = alibi for at fortsætte QE

Derimod fokuserede Bernanke på en langsigtet trussel mod økonomien. Jobvæksten er ikke tilstrækkelig stærk til at skabe nok jobs. Samtidig er de arbejdsløse i gennemsnit ukomfortabelt længe uden arbejde. Bernanke har tidligere netop brugt den gennemsnitlige stigning i den tid, hvor arbejdsløse er netop arbejdsløse som et af argumenterne for kvantitativt at understøtte den økonomiske udvikling igennem lave renter.

I den henseende var der tale om genbrug af argumenter. Et af de argumenter som Bernanke brugte for at initiere QE blev brugt igen. Det var i sig selv lidt overraskende. Analytikere har løbende ikke i tilstrækkelig omfang lyttet til Bernankes ordlyd og føler sig lidt forrådt.

Tapering i marts, 2014 er meget sandsynligt

Spørgsmålet er nu hvornår FED handle? Det er i høj grad fortsat spørgsmålet om, hvordan nøgletallene udvikler sig. Oktober bør være helt udelukket, når man tænker på begrundelsen for ikke gøre noget nu. December er en mulighed. Hvis det skal være under den ”gamle” FED ledelse er det sidste option. I januar 2014 er der fuld fokus på indsættelse af den nye person, som skal sidde ved bordenden. Med det som vi vi i dag; de nøgletal vi kender; den begrundelse som blev lagt til grund og den nye ledelse fra januar, er det i idet mindste ikke usandsynligt at tapering begynder om 6 måneder; altså i marts 2014.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk