Fokus på resultatet frem for processen

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
22. sep 2013

Udskift reglerne i det offentlige om processer og arbejdsmetoder – og sæt klare krav til resultatet i stedet.

Sådan lyder de krystalklare konklusioner fra regeringens Produktivitetskommission i dens tredje analyserapport ”Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor.”

Det er et budskab, som jeg som formand for Region Syddanmark glæder mig meget over.
For kommissionens udsagn bekræfter til fulde baggrunden for kampagnen ”Stop regelrytteriet”, som vi i regionen satte gang sidste efterår, da vi opfordrede borgerne til at hjælpe med at rydde ud i regeljunglen.

Vi inviterede ansatte, virksomheder og borgere til at komme med idéer til, hvordan vi i regionen kunne flytte flere ressourcer fra regler og unødige dokumentationsopgaver til bedre service.

Da kampagnen var slut, havde vi mere end 200 henvendelser med konkrete forslag til ændringer af regler, procedurer og afskaffelse af unødvendigt bureaukrati.


Siden har vi arbejdet på en række ændringer, blandt andet at gøre bookingsystemet for mammografi mere fleksibelt for kvinder, der hellere vil screenes tæt på deres job frem for tæt på deres bopæl, indførelse af videomøder, så der undgås spildtid på vejene, og oprettelse af IT-genveje, så hver medarbejder kun har et enkelt log-in til IT-systemerne.


For det kan for eksempel ikke være rigtigt, at en læge på Odense Universitetshospital skal bruge 22 minutter om dagen på at logge ind på ni forskellige systemer. Minutter, han eller hun burde bruge ude hos patienterne.


Derfor er jeg også helt enig med formanden for Produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen, når han siger, at det kun kan gå for langsomt med at få ryddet op i de store bunker af irrelevante regler og unødigt bureaukrati som både erhvervslivet, borgere og det offentlige dagligt kæmper med.


Peter Birch Sørensen siger, at det økonomiske potentiale ved at gøre op med regelrytteriet kan andrage op mod 12 mia. sparede kroner for det offentlige i de kommende år. Altså milliarder, der blandt andet kan bruges til at fastholde og udbygge sundhedssystemet.


Jeg er med baggrund i vores kampagne ”Stop regelrytteriet” også glad for, at kommissionen i stedet for en masse regler for, hvordan de offentligt ansatte skal udføre deres arbejde i stedet fastslår, at der er brug for klare krav til, hvilke resultater de offentlige institutioner opnår.

Eller med andre ord - borgerne skal tydeligt kunne se, om et af vore sygehuse eller en af vore institutioner rent faktisk leverer de ønskede resultater. Det hilser jeg velkomment.

Jeg læser anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen som et fornuftigt udsagn om, at det er muligt at få bedre og endnu mere service for færre penge i den offentlige sektor.

Men det kræver, at der er en reel politisk vilje til at fjerne unødvendige regler og dermed øge produktiviteten i det offentlige.
Så i stedet for mudderkastning på tværs af partierne, bør alle politikere arbejde for at finde de produktivitetsforbedringer, der er forudsætningen for at kunne bevare velfærd, uden at drukne både den private og offentlige sektor i endnu flere regler.


Kommissionen anbefaler videre, at vi skal give medarbejdere og ledere i den offentlige sektor selvtillid og modet til at tænke nyt og gøre det attraktivt for brugere og medarbejdere at lave mere for færre ressourcer.
Det har vi også gjort i Region Syddanmark, hvor et mål med ”Stop regelrytteriet” også var, at vi i regionen som arbejdsplads og på det kulturelle plan vil gøre det til en pligt at tage andres gode ideer til sig - og forankre dem i organisationen.


Vi skal turde måle os på effektiviteten og produktiviteten. Vi skal turde sammenligne afdelinger op imod hinanden – og derved lære af hinanden. Selvfølgelig er vi forskellige, og derfor skal vi give rum til at løse opgaverne forskelligt, men vi skal stille krav om, at alle lærer af de bedste.


Dermed kan vi også sætte regelforenklingen i system og få erstattet de alt for mange regler med bedre service til glæde for borgerne, men også medarbejderne selv.


Derfor er det min kæphest, at vi i regionerne nok skal gøre tingene mere effektivt, hvis vi bare får friheden til at gøre det. Det kommer naturligvis ikke af sig selv. Nej, vi skal gøde jorden og sørge for, at det er attraktivt at lave mere for færre ressourcer. Det kan vi kun, hvis vi får muligheden for at finde egne løsninger på egne problemer frem for at opstille nye regler og procedurer for alle, når enkelte har et problem.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk