Renterne forbliver lave i nogle år endnu

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
19. sep 2013

Efter onsdagens udmelding fra FED er der ikke længere så meget tvivl om, at FED vil skynde sig ”langsomst” med hensyn til at hæve renterne. Med et lidt lavere vækstalibi for 2013/2014 og en forventning om en fortsat langsom økonomisk genopretning, satte FED scenen til globalt at udskyde rentestigningsforventningerne. Det får også indflydelse i Europa og Danmark.

FED udskyder

På forhånd var det ventet, at FED ville annoncere en begyndende tilbagetrækning af sin månedlige støtteopkøb på 85 mia. USD. Det skyldes ikke mindst, at flere nøgletal har peget i retning af en stærkere økonomisk genopretning, men også at arbejdsløsheden trods alt bevæger sig i den rigtige retning.

Hvorfor venter FED?

FED giver selv flere bud på hvorfor det er relevant for nu at vente:

 

  • Vækstforventningerne for 2013/2014 nedjusteres.
  • Den økonomiske genopretning og vækst er fortsat ”moderat”
  • Selv om arbejdsløsheden er faldende, er den stadigvæk set i et langsigtet perspektiv høj.
  • Antallet af langtidsledige er høj og på det seneste har arbejdsstyrken været faldende som en konsekvens af, at flere og flere mener det er udsigtsløst at finde sig et arbejde.

 

Renter og USD ned og aktier op

Siden maj i år er markedsrenterne steget markant i forventning om at tiden, hvor FED ville begynde en aftrapning af den økonomisk stimulans, var nær. Det har ikke kun været et amerikansk, men i høj grad et globalt fænomen. Efter dagens besked var der markante rentefald og nye indeksrekorder for de amerikanske aktier. Det er forståeligt af flere årsager.

For det første betyder meldingen at det heller ikke bliver på de kommende møder at FED trækker stimulansstikket. For det andet er udmeldingen om den lavere vækstforventning også et signal om at aftrapning kan komme til at ske i noget-nær-slow motion tempo. Sidst men ikke mindst betyder de to førstnævnte ting, at tidspunktet for den første amerikanske renteforhøjelse må være skubbet.

Glæde hos aktieinvestorerne

Aktieinvestorerne jubler. Virksomhedernes profitabilitet er høj. Men samtidig er væksten ikke tilstrækkelig stærk til for alvor at gøre noget positivt ved omsætnings- og indtjeningsvæksten. Investorvandringen fra obligationer til aktier fortsætter. Mange udbyttegivende aktier har et direkte afkast som er konkurrencedygtigt i forhold til obligationer og samtidig er langsigtede investorer endnu ikke blevet fuldt investeret i aktier, selv om aktieandelen er steget noget de seneste kvartaler.

ECB kan ånde lettet op

Vinderne i aftenens amerikanske rentespil var dem som har variabelt forrentede lån og har mange aktier.  Taberne er dem som har satset på stigende renter og investeret i USD. Efter dagens melding har stigende og mere normale amerikanske renter lange udsigter. For Europas vedkommende, som ligger 6-12 måneder bagefter amerikanerne i den økonomiske cyklus, skal man have en mere end almindelig god kikkert for at kunne ane det tidspunkt, hvor vi skal vænne os til højere officielle rentesatser. På den måde har dagens udmelding gjort livet lidt lettere for ECB, som netop har været bekymret for den afsmitning, som de stigende amerikanske renter har haft for det vækstplagede Europa.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk