Er det slut med den superlempelige pengepolitik?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
18. sep 2013

I dag, onsdag afslutter FED sit længe ventede næste møde. Et flertal af analytikere forventer, at FED vil annoncere en begyndende tilbagetrækning af de månedlige obligationsopkøb. Dermed vil centralbanken signalere, at den økonomiske udvikling er god nok til inden så længe at kunne klare sig uden en stor pengepolitisk håndsrækning. Paradoksalt nok kan effekten af en udmeldt afvikling blive let faldende markedsrenter og let stigende aktiekurser.

Amerikansk økonomi mere klar til at stå på egne ben

De seneste måneder er det blevet stadig tydeligere at tiden, hvor FED skal annoncere en beslutning om en tilbagetrækning af den superlempelige pengepolitik er rykket stadig tættere på. Nøgletallene er blevet forbedrede. Beskæftigelsesudviklingen går i den rigtige retning i moderat tempo og en række tillidsindikatorer, signalerer fortsat forbedring i den amerikanske økonomi.

FED mødes

I dag gælder det så. Et flertal af analytikere forventer at FED vil ende med at konkludere, at den amerikanske økonomi er stærk nok til at klare sig selv. Det betyder ikke at vi nu kan se frem til rentestigninger, men at den amerikanske centralbank vil annoncere en begyndende gradvis tilbagetrækning af sin pengepolitiske opbakning. Annonceringen vil først og fremmest handle om forventningsstyring (hvornår og hvor meget). Først hen i løbet af sidste halvdel af 2014 eller ca. 1 år fra nu, kan egentlige rentestigninger i de officielle rentesatser komme på tale. Med det som vi ved og kan se i dag.

Hvad taler imod?

Det er dog ikke givet, at FED beslutter sig for indenfor de kommende måneder at trække opkøbene gradvis tilbage. Markedsrenterne er steget med mere end 1 % over de seneste 5 måneder på forventninger til FEDs ageren. Netop de stigende renter har haft en negativ indflydelse på nogle af de mere ”bløde” tillidsindikatorer som eksempelvis forbrugertillid. Stigende renter betyder alt andet lige at det bliver dyrere at låne; eksempelvis til huskøb, som er en af hjørnestenene i den økonomiske genopretning af den amerikanske økonomi.

Hvad så nu?

De seneste måneder er markedsrenterne som nævnt steget en hel på forventning om en snarlig handling fra FED. Hvis FED flertallet beslutter sig for at handle, vil det ikke nødvendigvis have nogen kortsigtet effekt på markedsrenterne, idet de er steget ganske meget på forhånd. På samme måde vil en sådan annoncering næppe have en kortsigtet større effekt på aktierne. Investorerne har haft ”rimelig” tid til at forberede sig, og en rentestigning kommer af de rigtige årsager såsom stigende vækst og indtjeningsmuligheder. Det er i det mindste ikke usandsynligt at et kortsigtet let rentefald og en trods alt mindre reaktion på aktierne ligger i kortene, når annonceringen sker onsdag.

Investorerne fortsætter vandring fra obligationer til aktier

Investorerne er fortsat på vej fra obligationer til aktier. På et tidspunkt skal renterne tilbage til et mere normalt niveau og leje. Der er endnu et godt stykke vej derhen. I mellemtiden vil investorvandringen fra obligationer til aktier fortsætte i en rum tid endnu, indtil investorerne føler sig overbeviste om at afkastet i obligationer igen bliver attraktivt.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk