Aktieinvestorerne tabte 99,57 % på Lehman Brothers

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
16. sep 2013

 

Det er i dag 5 år og 1 dag siden, at den finansielle tsunami bragede løs med kollapset i Lehman Brothers (LB). Siden fulgte 6 måneder med massive kursfald. Der var store tab generelt og 50 % var snarere normen end undtagelsen. Tabet for LBs aktionærer er netop gjort op til 99,57 %.

Finansielle markeder præget af nervøsitet

Ugen op til krakket var præget af nervøsitet på de finansielle markeder. Det var lidt mere end 1 år siden at investorerne var begyndt at frygte, hvad det endelige udfald af ”subprime” ville blive. Det var ikke nogen nyhed, at der var finanskæmper som var mere end blot begyndt at skælve. 6 måneder forinden var den 5. største amerikanske investeringsbank Bear Sterns (BS) kollapset og senere overtaget af J.P. Morgan efter et kort, men hektisk forløb. Og Fannie Mae og Freddie Mac, to store realkreditkæmper, var ugen forinden blevet taget under administration af staten.

Bear Sterns beroliger og kollapser 3 dage senere

3 dage før USA's dengang 5. største investeringsbank, Bear Sterns (BS),  kollapsede i marts 2008 beroligede investeringsbanken kunderne og investorerne. ”Vi har op til 20 mia. USD i likvider”. 3 dage senere var banken reelt færdig. De 20 mia. USD bestod udover nogle likvider på 2-3 mia. USD af trækningsfaciliteter for den resterende del. En kredit som forsvandt som dug for solen i det øjeblik investorerne fandt ud, af at BS var i problemer.

Markedet har tillid til en løsning

Måske frygtede markedet for en gentagelse af BS kuldsejlingen. Under alle omstændigheder var det i ugen op til den 15/9 en offentlig hemmelighed, at Lehman Brothers kunne få brug for hjælp. Det var den generelle opfattelse, at omkostningerne ved at LB gik ned var større end ved at redde dem. Derfor var forventningen, at Deutsche Bank, Barclays Bank eller den mest sandsynlige køber Bank of America, ville overtage.

Lehman Brothers bliver sorteper

Efter et kort men meget hektisk forløb, trak LB det korteste strå. I weekenden op til udspandt sig nemlig et spil, hvor Merrill Lynch (ML) tilbød sig til Bank of America (BAC). MLs sundhedstilstand var dårlig, og også dårligere end BAC vidste af. Men ved at afvise LB og i stedet overtage ML, kunne voksesyge BAC hurtigere nå den størrelse som de så gerne ville. BAC giftede sig med ML og LB forblev efterladt alene på perronen.

…mandag rullede lavinen og en finansiel tsunami var på vej..

Tab på 99,57 %

I kølvandet på kollapset i LB, har investorerne haft mulighed for at forsøge at få nogle af de tabte penge tilbage igen efter bedste amerikaner maner. For lidt over en måned siden er resultatet af disse anstrengelser blevet offentliggjort. De som har anmeldt deres tab har fået en dividende på 0,43 %. Hvis man har investeret 10000 USD i LB, står man tilbage med en erstatning på 43 USD og et tab på 99,57 %. Det fortæller på godt og ondt historien om den økonomiske smerte, som ikke kun aktieinvestorerne generelt og LB i særdeleshed mærkede; og ikke mindst de omkostninger som blev påført verden. Ikke på grund af LB. Men på grund af den boble som brast. Hvis ikke det var blevet LB, ville krisen ikke haft et andet navn og alibi. Den var kommet under alle omstændigheder

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk