Rentestigning rimer på forsikringsaktier

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
12. sep 2013

Siden starten af maj måned er de 10 årige amerikanske renter steget med mere end 1 %. Katalysatoren er FED, som inden længe vil annoncere en begyndende afvikling af det månedlige obligationsopkøbsprogram. For nogen er stigende renter negativt. Det modsatte er tilfældet for eksempelvis forsikringsselskaber, hvis afkast af de finansielle aktiver de seneste 5 år har lidt under netop de lave renter.

Stigende renter er godt nyt


Renterne er steget ganske meget de seneste 5 måneder. Investorerne er nervøse for hvad konsekvenserne af de abrupt stigende renter kan blive for økonomien. Samtidig er det dog værd at erindre, at årsagen til de stigende renter er at det trods går økonomisk fremad. Ikke mindst i USA, hvor væksten indtil videre har været i stand til at modstå en finanspolitisk opstramning. Rentestigninger som kommer af de ”rigtige” årsager (bedre vækst og et ”farvel” til finanskrisen), er i bund og grund et godt tegn og signal.


Lave renter godt for økonomien, men skidt for forsikringsselskaber


De seneste år har centralbankerne ført en noget nær 0-rentepolitik. Det har forbedret låntagernes balancer og hjulpet på og til en heling af økonomien. Samtidig har det dog for forsikringsselskaberne haft den effekt, at forrentningen af de præmier, som selskaberne får ind i løbet af året og som for 75-80 % vedkommende skal tilbage til forsikringstagerne i form af erstatninger indenfor netop året, ikke eller kun i meget begrænset omfang har kunne forrentes.
Det har blandet andet betydet, at forsikringsselskaberne har ført en meget disciplineret prispolitik, som har forbedret resultatet af den primære drift, forsikring. De finansielle poster har været påvirket af de lave renter på obligationsinvesteringerne.


Stigende renter godt af flere årsager


Det er måske ved at ændre sig. Hvis de stigende markedsrenter er et vidnesbyrd om at økonomien er i varig bedring og bliver fulgt op af stigende renter også i de kortere løbetider, vil det være kærkomment nyt for forsikringsselskaberne. Ikke kun på grund af den direkte investeringseffekt, men også fordi stigende renter vil gøre fremtidige skader og forpligtelser ved længerevarende skader billigere igennem en nutidsværdieffekt. 


Ikke alle frygter stigende renter. Forsikringsselskaberne ligefrem glæder sig til dem

 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk