Med konsekvens skal lov underbygges

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
08. sep 2013

Jeg går ind for flere patientrettigheder. Det skal der ikke herske nogen tvivl om.

Patienterne i vores sundhedssystem bør have stærke og vidtgående rettigheder, der sikrer dem den bedste behandling fra symptomerne bliver opdaget over udredning og behandling og videre til raskmelding eller udskrivelse.

Derfor bør jeg som folkevalgt regionsrådsformand også være glad for tiden.

1. september fik alle danskere nemlig en ny rettighed. Rettigheden til at blive udredt inden for én måned. Men selvom det som udgangspunkt er en god idé, så har rettigheden én stor mangel.

Den nye rettighed udspringer af sundhedsloven, men en lov skal efter min mening have effekt og konsekvens, hvis den ikke bliver overholdt - og det har den nye tilføjelse ikke.

I Region Syddanmark undrer vi os over, at loven ikke giver patienterne ret til at blive undersøgt på et privat sygehus, hvis regionerne ikke kan opfylde lovens hensigt.

Med syddanske briller, så ligner den nye rettighed ikke andet end en hensigtserklæring fra Sundhedsministeriet.

I Region Syddanmark har vi derfor følt os forpligtet til at udbygge den nye lovændring, så patienterne får reelt forbedrede vilkår.

I første omgang giver vi patienten muligheden for at vælge et andet sygehus i regionen, hvis ikke det nærmeste - og måske foretrukne - kan leve op til patientens ret til hurtig udredning. – Naturligvis under forudsætning af, at det pågældende sygehus har tid.

Det gør vi, fordi vi mener, at både patienter og regioner bør gøre deres, for at rettighederne kan blive opfyldt.

Men samtidig vil vi tilbyde, at patienten kan blive udredt på et sygehus i en anden region eller i privat regi, hvis vi ikke selv kan udrede en patient inden for en måned. På den måde sender vi et klart signal til vor eget system – kan I ikke løse opgaven til rette tid og til den rigtige pris, så overlader vi opgaven til de private sygehuse.

Vi skal ikke være bange for at benytte os af vores samarbejdssygehuse og privathospitaler, hvis samarbejdet er økonomisk forsvarligt. Vi er nemlig forpligtet til at skabe den bedst mulige service for patienterne og leve op til rettighederne, og hvis det betyder, at vi skal bruge private sygehuse, så skal vi være villige til det.

Idéen bag retten til hurtig udredning er for så vidt god, men hvis vi skal have en lov, så lav den dog ordentligt!

Nu har vi taget ansvaret på os i Region Syddanmark og sikret vores patienter på vores egen måde.

Men bør det ikke være sundhedsministerens bord at sikre patienternes rettigheder og muligheder, så vi ikke skaber love, regler og rettigheder uden konsekvens?

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk