Kan selvstændighed købes for dyrt?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
30. aug 2013

Østjysk Bank (ØB) fortsætter sin selvstændighedskamp. Banken vil i september forsøge at rejse op til 175 mio. i ny aktiekapital, som lagt oveni de nuværende ca. 40 skal polstre banken bedre. For de eksisterende aktionærer er det en ekstrem dårlig ”administration” af investorernes penge. Kan selvstændighedstrangen være så stor, at den blokerer for almindelig sund investorfornuft?

Østjysk Bank i knibe

Det er ikke kun i 2012, at ØB har været stærkt udfordret. På samme måde som et fodboldhold der rykker ned placerer skylden på de manglende point man ikke fik i de sidste og afgørende kampe, vil nogen måske hævde at 2013 har været et annus horibilis. Et fodboldhold rykker dog ikke ned på grund af manglende point i afgørende kampe, men fordi bundniveauet løbende har placeret holdet i nedrykningsfare. Derfor kan afgørende kampe vise sig at blive afgørende og fatale. ØBs bundniveau har også været (for) lavt.

Nedtur total i 2013

ØBs nedtur er blevet total i 2013. ”Nedrykningstruslen” blev i forår/sommer så overhængende, at noget måtte gøres. Frasalg og kapitalfremskaffelse blev vedtaget og annonceret og det ser på fodboldsprog ud til at ØB får endnu en sæson i den ”bedste” række.

Filialer er solgt til Arbejdernes Landsbank. Ejerandele i DLR ligeledes overdraget til nogen som bedre kan håndtere det. 2. kvartal viste isoleret set et overskud og der er lagt en plan for, hvordan man kommer solvensmæssigt ind i varmen igen hos Finansiel stabilitet. Alle disse forhold er brandslukning. Et forsøg på at råde bod på fortidens synder og stoppe huller.

Hvad med de private aktionærer?

Nu kommer turen til aktieinvestorerne. Aktuelt har ØB en markedsværdi på i omegnen af 40 mio. og den skal suppleres med op til 175 mio. 115 mio. er på ”visse betingelser” tilsagt. Sekunderet af Arbejdernes Landsbank og en lokal aktionærgruppe. ”Andre kvalificerede” har også meldt sig på banen som nye eller fortsatte aktieinvestorer.

Kapitaludvidelse på lidt mere end 4 x aktuel markedsværdi

Private investorer må se måbende til, mens værdierne smuldrer imellem fingrene på dem. Måske skyldes det, at der kan være et meget betydeligt sammenfald mellem kunderne i ØB og aktionærkredsen. Dette interessesammenfald er blevet ekstremt dyrt for de private aktionærer.

Alternativer til aktiesalg

Hvorfor har man ikke i større udstrækning forsøgt at afsætte ØB til Jyske Bank, Sydbank eller Ringkøbing Landbobank? Alle 3 har Bankdata som EDB mæssig fællesnævner. Det gode og smukke ved denne ”løsning” ville have været, at en eventuel betaling for opsigelse af datacentral forpligtelser ville være meget beskedent, idet betaling sker på basis af forretningsomfang, som ville flytte med over.

Det naturlige svar i denne henseende må være, at købstilkendegivelserne har været monetært af yderst beskeden karakter på grund af at frygten for at de sidste nedskrivninger endnu ikke er taget og set er meget stor og reel. Anderledes kan man ikke tolke situationen om at en basisindtjening i størrelsesordenen 100 mio. før nedskrivninger, men efter frasalg kun giver en markedsværdi på 40 mio.

Udvanding total og investorødelæggende

Det er ikke givet at investorerne nogensinde får at vide om der har været reelle købere til ØB og i givet fald til hvilke priser. Det virker underligt, hvis det ikke har været tilfældet. Måske har priserne været lave. På den anden side, er det svært at forestille sig at prisen skulle have været lavere end det alternativ, som ØBs ledelse nu vælger at gå videre med.

Værdierne overtages af de nye aktionærer og investorerne, som sikrer at ØBs tilstedeværelse fortsat er stor i nærområdet. Spørgsmålet om selvstændigheden kan købes for dyrt er ligetil og åbent. At nedturen har været total i 2013, men grundlagt tidligere er også et faktum. På samme måde som ”kapitalsponsorererne” igen er de private investorer, som på målstregen er tvunget til at vælge mellem pest eller kolera. Tegn nye aktier og øg din risiko eller bliv totalt udvandet. Det er ikke nogen rar situation, som ledelsen sætter aktionærerne i.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk