Bliver Vestjysk Bank solgt i 2013 - 2/2

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
29. aug 2013

Her følger fortsættelsen af om Vestjysk Bank ender med at blive solgt i 2013. Første del kan ses eller genses ved at følge dette link

Banker mere sultne efter udlån

Når kreditterne ser bedre ud, skifter en del af fokus hos bankerne. Den store nedtur har gjort de private kunder meget tilbageholdende med hensyn til at låne penge, og det kan mærkes i bankerne, hvor udlånet har været vigende og under pres de seneste år. Dagens udlån er morgendagens indtjening og derfor er en negativ udlånsvækst langsigtet ikke ønskværdig, med mindre kreditkvaliteten hos kunderne er for svag.

Organisk vækst har været foretrukket

Hidtil har de større banker ikke turde binde an med opkøb i større stil, men er nøjedes med at se, hvad der blev tilbudt ”gratis” efter en tur i vaskemaskinen hos Finansiel stabilitet. I takt med de bedre tider må det formodes at den trafik er aftagende. Kombinationen af jagt på udlån og en bedre kreditværdighed hos netop kunderne, vil alt andet lige medføre, at opkøbsjagten på udlån intensiveres. Det er her Vestjysk Bank og statens ejerandel kan komme i spil.

Aktørerne med forskellige præferencer

Der er 3 aktører i dette spil. For det første staten. Deres rolle er ikke nødvendigvis at maksimere prisen og provenuet for statens ejerandel. I det mindste et af deres succeskriterier et at sikre lave fundingomkostninger for hele sektoren igennem en indenlandsk og udenlandsk tillid. Det kan bl.a. ske ved at sikre, at Vestjysk Bank kommer sikkert i havn igennem et salg. Dermed vil den største af de tilbageværende økonomiske problembørn være indenfor og ikke udenfor økonomisk rækkevidde.

Sælgerne som er de nuværende aktionærer udover staten og primært det Vestjyske opland vil naturligt kæmpe en kamp mod en koncentration. De frygter at en overtagelse vil betyde en centralisering af beslutningstagningen og at lokalsamfund vil lide samme skæbne, som når sygehuse eller andre arbejdspladser lukker.

Køberne kan tælles på maksimalt én hånd. De vil spejde efter om en stabilisering i dansk økonomi er tilstrækkelig stor og vidtforgrenet til at den også når ud over de større byer. Samtidig vil de skele til den regning der måtte komme, når en køber skal indfri en del af synergierne ved at flytte fra den nuværende EDB platform.

Ikke usandsynligt at et salg kan ske i 2013

Hvis lysten til at vokse er tilstrækkelig stor, vil prisen på tilkøbt udlån i et generelt faldende marked nu gå op, hvis økonomien er i fremgang. Det øger sandsynligheden for at Vestjysk Bank bliver solgt. Staten kommer ikke til at forære noget væk. Men prioriteterne er ikke nødvendigvis at maksimere værdien af aktiekursen, når Bjarne Corydon skal gøre sine ønsker op. For Danmark står der andet og mere på spil.

Staten og ikke de private aktionærer som bestemmer

Hvis Vestjysk Bank skal sælges, er der en god mulighed for at det sker i 2013. Landbruget har fået det lidt bedre og de seneste tal for udviklingen i priserne tilsiger en stigning på 5 % på landbrug. Der kan igen tjenes penge på den primære drift. Gælden er fortsat stor og høj, men den er ikke blevet markant værre.

Spørgsmålet er hvilken kurs der eventuelt bliver tale om og om de private investorer har noget positivt at se frem til?

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk