Ingen Jackson-hole-in-one i Kansas

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
26. aug 2013

Efter sidste uges pengepolitiske topmøde i Jackson Hole, er investorerne ikke kommet tættere på at få en afklaring af eller fornemmelse for hvad næste FED møde den 18.-19. september vil byde på. I Bernankes fravær og uden et topmøde fra de to udfordrer til at efterfølge netop ham, blev Jackson Hole mødet ikke på samme måde skelsættende for de finansielle markeder, som i 2010 da version 1,0 af de kvantitative lempelser, blev annonceret netop her. Dengang steg aktiemarkederne de følgende 7 måneder i underkanten af 30 %. Det sker med sikkerhed ikke her.

Jackson Hole på verdenskortet i august

Det er en tilbagevendende begivenhed, at Jackson Hole i Wyoming, Kansas kommer på landkortet i den senere del af august. Det sker når så mange og så meget som muligt at det ”pengepolitiske establishment” fra bl.a. verdens centralbanker, og gerne nogle prominente nogle af slagsen, samles til topmøde for at debattere den økonomiske udvikling og ikke mindst vurdere den kommende udvikling i vækst og pengepolitikken.

QE = Jackson Hole specialitet

I 2010 var det netop her, at Bernanke løftede sløret for at økonomien havde brug for en ekstra hjælp og håndsrækning i form af månedlige obligationsstøtteopkøb. Efterfølgende steg aktierne markant de følgende 7 måneder. Senere er version 2 og 3 af den pengepolitisk understøttende hånd fulgt efter. Noget som er blevet omtrent synonym med begrebet og fænomenet ”Jackson Hole”.

Bernanke manglede og topmøde udeblev

Der er flere grund til at Jackson Hole i år ikke blev så skelsættende som tidligere:

  • Bernanke var ikke til stede.
  • Topmødet mellem de to udfordrer til at efterfølge Bernanke, Janet Yellen og Lawrence Sumners udeblev. Sumners var end ikke til stede, mens Yellen fra San Francisco blot var ”moderator”.
  • I rækken af QEer er vi ved vejs ende og breaking news kunne snarere være kommet som ”afvikling af støtten”. Det kom naturligt nok ikke i Bernankes fravær.

Pas på EM

Noget af det som prægede mødet var frygten for hvad der ville ske ikke kun med økonomierne generelt men specielt med hensyn til de udviklingslande, som de sidste 10 år ikke kun har forgyldt investorerne, men også i høj grad drevet den globale økonomiske vækst. Ikke kun Brik landene (Brasilien, Kina, Indien, Rusland), men EM i bredere henseende. De slås med lavere vækst, faldende valutakurser og stigende inflation. For at stabilisere netop valutaerne har en del af landene hævet renterne, og det øger blot udfordringerne på kort sigt. Frygten er og var, at når FED signalerer en ændring i pengepolitikken, vil det berøre EM endnu hårdere end det allerede har gjort.

Ingen afklaring før næste FED møde

De som havde sat næsen op efter at Jackson Hole mødet blev ligeså skelsættende, som de foregående år, fik ikke indfriet forventningerne. På den måde var mødet lidt skuffende. På den anden side var der ikke lagt op til det. Investorerne må vente til næste FED møde i midten af september for at høre ”sidste nyt”. At dømme efter udtalelserne, er det fortsat et åbent spørgsmål om september bliver det møde, hvor pengepolitikken for alvor bliver ændret. Sikkert er det dog fortsat, at FED er på investorerne og økonomiens side og at det bliver en gradvis snarere end en forcereret afvikling af støtteopkøbene. FED vil skynde sig langsomst.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk