Bliver Vestjysk Bank solgt i 2013?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
23. aug 2013

Vestjysk Bank har levet en mildt sagt omskiftelig tilværelse. Udsigten til en forbedring i dansk økonomi og et generelt bankudlån, som er under pres på grund af tilbageholdenhed hos kunder og migrering til realkredit, øger prisen på at købe sig til udlån og udlånsvækst. Hvis Vestjysk Bank ender med at blive solgt ud af statens ”vinger”, kan det meget vel ske i 2013.

Vestjysk bank har levet en omtumlet tilværelse

Vestjysk Bank har over de seneste år gennemlevet en mildt sagt turbulent periode. Fra noget nær kurs 400 til den aktuelle pris omkring 14,-, som værd- og prissætter banken til ca. 800 mio., hvis man blot betragter markedsværdien af egenkapitalen og ikke regner den fremmede del af ligningen med. Ikke meget hvis man betragter bankens basisindtjening før nedskrivninger på lidt under det tilsvarende niveau.

Lav prisfastsættelse tiltrækker ingen købere, eller gør det?

Eller sagt på en anden måde. Hvis tingene ikke bliver værre i banken, kan Vestjysk bank erhverves for nogenlunde 1,5 x årets indtjening før nedskrivninger på fortidens synder. Hvis det var hele historien og der ikke var flere ”ting” tilbage i ”udlånslykkeposen”, ville der nok allerede nu have sket et ejerskifte sted, hvor majoritetsejeren ikke ville være staten, men en anden privat bank. At det endnu ikke er sket er der en række (gode) grunde til. Nogle af disse kunne være:

  • Staten har endnu ikke fundet ”tiden” moden til at diktere et frasalg af sin ejerandel. Givetvis på grund af mangel på købere.
  • Køberne har ikke stået i kø og ikke været villige til at betale prisen.
  • Vestjysk Bank er trods alt en temmelig stor mundfuld for de fleste af dem som kunne være interesserede.
  • De ”interesserede” har været mest optaget af den mere kreditbonitetssikre vækstvej (organisk).
  • Vestjysk selvstændighedstrang har gjort at det ikke har blafret med et ”til salg” skilt i Lemvig og omegn. I hvert fald når salgsobjektet var en bank.

Stabilisering i dansk økonomi ændrer billedet

De seneste måneder har der været spirende tegn på at dansk økonomi er på vej ind i en mere stabil og bedre fase. Alt andet lige øger det mulighederne for at det værste med hensyn til nedskrivninger blev nået i 2012, da finanstilsynet med sin nedskrivningsmæssige bandbulle nærmest negativt forskelsbehandlede de danske banker set i et europæisk perspektiv.

Bedre vækst, meget let stigende beskæftigelse og udsigterne til at vi i 2. halvår 2013 og ind i 2014 for første gang i 5 år på årsbasis når en dansk vækst på 1 % eller mere, ændrer forudsætningerne for de større banker og også i et vist omfang for nogle af de mindre. Tab og hensættelser klinger af. Det sker af mange årsager:

  • De personer som siden finanskrisens start har fået lån og kreditter med ”nye kreditvurderingsbriller” er der en meget begrænset tabsrisiko på. Når krisen har været aktuel i 5 år er tab på ”nye” kunder stort set ikke eksisterende eller burde være det.
  • Finanstilsynets operation ”hårdhed” i 2012 markerede et lavpunkt
  • En konjunkturel forbedring vil i sig selv reducere behovet for nye hensættelser, da der ikke eller i det mindste ikke i samme omfang sker en objektiv forringelse.

....fortsættes

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk