Få ting kan få alvor forstyrre aktiefremgangen

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
19. aug 2013

Aktieinvestorerne kigger efter årets stort set uafbrudte optur fortsat langt efter faldgruber, som kan forhindre at året ender endnu bedre end der aktuelt er lagt op til. En kortsigtet mindre korrektion synes ligeså realistisk som at året trods alt ender endnu mere i afkastplus, end det aktuelt er tilfældet. Indekspotentialet er moderat. For primært de mere konjunkturfølsomme selskaber er potentialet i en lang række tilfældet fortsat stort og uforløst.

Stigninger på 10-17 % i Europa

I underkanten af 2/3 af 2013 er gået. For aktieinvestorerne har det hidtil været særdeles afkastgivtigt. Nogle af årets highlights, som investorerne hidtil har kunne glæde sig over er:

  • Mange aktier er fordoblede eller det som er bedre.
  • En lang række indeks er steget med lidt eller noget mere end 10 %.
  • Europæiske indeks er steget med mellem 10-20 %. Netop det faktum at Europa er godt med på afkastvognen er et godt tegn for hvilken vej verdensøkonomien og også den europæiske er på vej hen.

Farer der lurer rundt om hjørnet

De kommende måneder er der flere faktorer som investorer kan tænkes at spekulere over og som kunne tænkes at påvirke i negativ henseende:

  • Udvikler oprøret i Egypten sig til en regulær borgerkrig, og betyder det et endeligt farvel til det arabiske forår og ikke mindst: Kan det sprede sig til et markant ”oliepris spike”. Hvis ikke opstanden spreder sig og/eller der kommer en olieprisreaktion, er en markant negativ reaktion herfra mindre sandsynlig.
  • Kommer der lidt uro op til det tyske valg om ca. 5 uger? Angela Merkel synes at nyde stor opbakning. Udadtil er der politisk uenighed. Indadtil er der dog stor enighed om Tysklands førte rolle i Europæisk henseende. Uro herfra synes meget lidt sandsynlig.
  • Over de seneste 4 måneder er de amerikanske renter steget med noget der minder om 100 basispoint eller 1 %. Det skyldes bedre vækst og forventninger til, hvornår FED begynder afviklingen af sine obligationsopkøbsprogrammer. Aktuelt mener flertallet at en begyndende afvikling vil blive annonceret i september. Det kan give nervøsitet. Både for så vidt angår hvad stigende renter gør ved økonomien og hvilken investornervøsitet stigende renter og tab på obligationer kan skabe.
  • For 3. og 4. kvartal er der forventninger om markante indtjeningsstigninger for de amerikanske selskaber i forhold til sidste år ganske massive. De seneste kvartaler har indtjeningsvæksten været noget mindre end det, som der aktuelt forventes for den resterende del af 2013. Når indtjeningen vokser langsommere end aktiekurserne, stiger prissætningen, og den kan blive en udfordring. Ikke alene men i kombination med andre faktorer.
  • Stigende aktiekurser og flere penge investeret i aktier, kan gøre investorerne lidt overmodige. På kort sigt er en mindre korrektion/konsolidering absolut mulig og realistisk. Måske kommer den i forbindelse med FED mødet i september, hvor en del venter udmeldinger med hensyn til den første pengepolitik.

Let stigende kurser for resten af 2013 – men ikke uden bump

Det mest realistisk er fortsat at året ender med let stigende aktiekurser i forhold til det nuværende niveau. Der kommer bump på vejen, men bevægelsen mod en bedre økonomi med stigende vækst og voksende indtjening sammen med en fortsat kollektiv udvandring fra obligationerne, gør lidt bedre aktiehumør sandsynlig. Men ingenting udvikler sig i en lige linie (markante stigninger uden nervøsitet), og jo mere kurserne er steget, jo større er risikoen for at noget ”uforudset” kommer kursmæssigt ubelejligt.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk