Den offentlige sektor har selv løsningen

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
15. aug 2013

Er det muligt at få bedre og endnu mere service for færre penge i den offentlige sektor? Ja, det er det. Det gør vi nemlig i regionerne hvert eneste år, og det skal vi blive ved med!

Hvor det private erhvervsliv stormede frem med imponerende produktivitetsforbedringer fra 1950’erne og frem til midten af 1990’erne, halter vi noget efter i dag.

Fra 1996 til 2011 steg den danske produktivitet, ifølge Produktivitetskommissionen, med 0,8 pct. om året. Nuvel, det er en stigning, men den er så lille, at vi sakker bagud.

Til sammenligning havde man i Sverige en produktivitetsvækst på 2,0 pct. Havde vi haft samme vækst i Danmark, kunne vi i dag vælge, om vi ville bruge de ekstra penge på at sænke bundskatten med 3 procentpoint, indføre gratis kollektiv transport eller anlægge ni nye supersygehuse. Hvert år!

Det lyder helt vildt, og det er det måske også. Men det er faktisk den stigning i produktivitet, en offentlig virksomhed som Region Syddanmark og de 26.000 ansatte leverer hvert år. I Region Syddanmark har vi opbygget en kultur, hvor det er naturligt at finde mere effektive måder at gøre tingene på. Fordi det medfører bedre velfærd for færre penge. Vi leverer faktisk en stigning på 2,0 pct. Så, der er altså både god grund til at kræve endnu højere produktivitet – og til at vide, at det kan lade sig gøre. 2,0 pct. svarer til, at vi årligt frigør 300 mio. kr., som vi kan disponere over.

Så i stedet for mudderkastning på tværs af partierne burde alle politikere arbejde for at finde de produktivitetsforbedringer, der er forudsætningen for at kunne bevare velfærd - uden at drukne den private sektor i endnu flere skatter og afgifter.

Vi skal skabe grobund for øget produktivitet

Det siger sig selv, at vi ikke bare kan løbe hurtigere. Vi skal give medarbejdere og lederne i den offentlige sektor selvtillid og modet til at tænke nyt og gøre det attraktivt for brugere og medarbejdere at lave mere for færre ressourcer. Og så skal vi sikre lederskabet til at træffe de afgørende beslutninger, når planerne skal realiseres.

Vi skal have borgereog virksomheder med. Det er jo dem, som skal modtage servicen fra det offentlige i sidste instans.

På det kulturelle plan skal vi gøre det til en pligt at tage andres gode ideer og forankre dem i organisationer.   

Vi skal turde måle os på effektiviteten og produktiviteten. Vi skal turde sammenligne afdelinger op imod hinanden – og derved lære af hinanden. Selvfølgelig er vi forskellige, og derfor skal vi give rum til at løse opgaverne forskelligt, men vi skal stille krav om, at alle lærer af de bedste.

Vi skal samarbejde på tværs af det offentlige og private, så vi pludselig styrker tre bundlinjer: Vi højner produktiviteten, borgerne får en bedre behandling, og det lokale erhvervsliv får et løft. Det ser vi blandt andet i Syddansk Sundhedsinnovation, som for længst har udviklet sig til et nationalt center for velfærdsteknologi, og nu er der endda samarbejde med internationale partnere som Philips, der kan gøre syddanske effektiviseringer globale.

Så svaret er JA. Vi kan levere bedre service for færre penge. Men vi skal turde kræve højere produktivitet. I Region Syddanmark har vi vist, det kan lade sig gøre.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk