Får aktiemarkedet endnu et rentechok?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
14. aug 2013

I takt med at nøgletallene fra USA har været lidt positivt overraskende, er tiden med stigende renter måske rykket lidt tættere på. Underligt nok har hverken obligations- eller valutamarkederne reageret på udsigten til at FED i efteråret annoncerer en begyndende afvikling af opkøbsprogrammet. Kan det være en aktiefare?

Rentechok i juni

For 3 måneder siden lå de amerikanske renter ca. 0,80 % lavere. Udsigterne var fortsat til en solid FED stimulans i hele 2013. Fred og ro og ingen rentefare. En måned senere så billedet helt anderledes ud. Her var renterne steget med 0,40 % og nøgletallene i mellemtiden blevet så tilpas og tilstrækkelig gode, at der hos aktie- og obligationsinvestorerne bredte sig noget, der nærmest var at sammenligne med panik.

Er obligationsexit døren tilpas bred?

For aktierne handlede det om hvilken skade obligationsinvestorerne kunne forvolde på markederne, når en betydelig del af investorerne skulle ”ud af den samme dør” samtidig (sælge deres obligationer). Samtidig var investorerne bekymrede over og for om den trods alt skrøbelige fremgang som præger økonomien, ville kunne holde til pludselige rentestigninger. Også selv om udgangspunktet og renteniveauet fortsat var meget lavt. Renterne steg yderligere med ca. 0,55 % og nåede et foreløbigt toppunkt på 2,73 %.  Her ligger renten fortsat efter midlertidigt at være faldet lidt tilbage.

Obligationer, aktier og valuta ”sender” forskellige signaler

De seneste uger er USD faldet moderat overfor EUR. Alt andet lige peger nogle ting i samme og andre i hver sin retning. Samme retning er stigende aktiekurser og faldende frygt for negative effekter og konsekvenser af netop de stigende renter. At markedsrenterne er faldet og USD er gået samme vej peger derimod ikke på at investoropfattelsen tilsiger en stor FED kommunikativ aktivitet indenfor kortere tid. Med mindre investorerne ”skruer” på den hastighed, hvormed FED vil trække stimulanser og efterfølgende hæve de officielle rentesatser.

FED vil skynde sig langsomst muligt

FED har ingen hastværk og vil fortsat skynde sig langsomst muligt. Forvaltningen af rentemandatet er fortsat lagt til rette med henblik på en arbejdsløshedsprocent på 6,5 % og en kontrollerbar inflation i niveauet 2-2,5 %.

Samtidig viser erfaringerne at 2. gang man oplever en hændelse (rentestigningsforventninger), bliver markedsreaktionen mindre. Måske er det derfor effekten på obligationsmarkederne har været så moderat de seneste uger?

Nervøsitet kan forventes

For aktiemarkedet forbliver temaet stigende vækst og bedre indtjenings- og omsætningsforhold. Det vil dog være urealistisk, hvis ikke investorerne igen kan blive lidt rentenervøse, hvis stimen af de generelt gode amerikanske nøgletal fortsætter. Især i betragtning af de betydelige aktiegevinster vi har haft hidtil i 2013.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk