Sjælsø Gruppen ikke nogen ny krise

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
09. aug 2013

Sjælsø Gruppen har kastet håndklædet i ringen. Likviditetskassen er for længst tom og fremtiden ser dyster ud. Aktionærerne har som den risikovillige gruppe givetvis tabt pengene. Det er dog ikke nogen ny krise, men et bevis på hvor stor den tidligere har været.

Sjælsø Gruppen kaster frivilligt tøjlerne

At dømme efter de meddelelser der har været udsendt, er det Sjælsø Gruppen som selv har kastet håndklædet i ringen. Presset fra bankerne har sikkert været der i en længere periode. Gælden var reduceret fra 7 mia. til 3 mia. Havde Sjælsø holdt sig til sig hjemmemarked, er det ikke sikkert det var gået så slemt. Et eksporteventyr til bl.a. Sverige, Finland og Polen gjorde i den sidste ende udslaget.

Billede på fortiden ikke fremtiden

For investorerne er det altid trist, når aktieværdierne er tabt. For aktieinvestorerne kommer det trods alt ikke som en bombe helt ”ude af det blå”. Aktiekursen har igennem en længere periode afspejlet problemerne og efter risikoopfattelsen at dømme (den lave aktiekurs) var SG en af de steder, hvor investorerne kunne komme til at gå tomhændet hjem.

SG gruppens problemer har været ganske store ganske længe. En betalingsstandsning kommer altid på dagen overraskende. Det bør dog ikke give anledning til, at der er nogen som får overdrevent nervøse trækninger fremadrettet for dansk økonomi. Det handler betalingsstandsningen nemlig ikke om.

Dansk økonomi i bedring!

Dansk økonomi er på vej fremad om end i adstadigt tempo. Landbruget er, eksklusive den gældspukkel som de slæber rundt på og med, i bedring. Beskæftigelsesudviklingen peger ligeud eller måske endda en lille smule op og ejendomspriserne er bredt set stabiliseret og i de store byer er der endog stigende priser.

Samtidig er især realkreditrenterne fortsat ekstremt lave og understøttende. Vi mangler blot en lidt stigende tro på fremtiden og en lidt bedre udvikling i europæisk økonomi, før der kommer et mere massivt opsving i dansk økonomi.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk