Er guld på vej til 1000 USD/ounce?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
08. jul 2013

Det seneste år er guldprisen faldet med ca. 25 %. Hvis den historiske relation mellem realrenter og guld holder, vil stigende renter og dermed i praksis også stigende realrenter kunne presse guldpriserne yderligere ned.

Guldprisen falder

Det er ikke kun de seneste måneder, at guldprisen har været for nedadgående. Det har også været tilfældet, hvis man kigger de seneste 12 måneder. Fra at have en status som ”sikker” investeringshavn med værdifasthed som speciale, har bedre vækstudsigter, mindre risiko for et EUR kollaps, stigende USD og en lille frygt for stigende inflation tilsammen medført faldende ikke kun guld men også sølvpriser.

Faldende guldpriser har mange ”faddere”

Hvis vækstudfordringerne er på vej til at aftage og markedskræfterne og bevægelserne taler sandt, når rentestrukturen tilsiger at den amerikanske centralbank FED om ikke særlig længe vil begynde at attrappe, kan der være mere dårlig nyt i sigte for de investorer som går efter guldet.

Stigende renter og dermed et bedre afkast i obligationer presser generelt råvarer, som jo per definition ikke giver noget løbende afkast, som tilfældet er med netop obligationer og aktier. Samtidig presser den stigende USD også råvarerne. Behovet for inflationssikring er moderat og risikoen for at verden vækstmæssigt bryder sammen er på kort sigt ikke stor.

Fortsat stigende renter vil være med til at lægge pres på guldpriserne. En del ”lange” positioner er givetvis blive lukket, men nogen egentlig kapitulation har vi ikke været vidne til. Hvis den kommer, er det langt fra usandsynligt, at investorerne oplever et ”gensyn” med 1000 USD per ounce.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk