Kan man fyre Mark Zuckerberg?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
02. jul 2013

I virksomheder som går godt tænker man ikke over og på muligheden for at kunne fyre ledelsen. Tværtimod gør man alt for at kunne fastholde vedkommende. I virksomheder som udvikler sig mindre heldigt og hvor aktiekursen er faldende, er det dog løbende en option som ejerne skal have med i deres overvejelser. For Facebooks vedkommende er denne option som minimum lidt mindre tydelig og sandsynlig og måske frustrerer det i det mindste nogle af investorerne?

Facebook er en succes – udenfor børsen

Det er kun de færreste der mener at Facebooks udvikling ikke er fænomenal. En virksomhed som har mere end 1 mia. brugere, som jævnligt eller ofte er i kontakt må kunne noget. Facebook er mere end blot et flygtigt fænomen.

Facebook børsnotering er tæt på en katastrofe

Til gengæld er udviklingen i aktiekursen tæt på en katastrofe. Efter ca. 13 måneder som børsnoteret, har de investorer som blev tildelt aktier i forbindelse med introduktionen tabt ca. 40 %. Det er derfor hævet over enhver tvivl, at hvis man ud fra et økonomisk synspunkt skulle bedømme udviklingen hidtil, har det været en katastrofe.

Hvorfor er det gået galt?

Mange spørger sig med rette om hvordan kursudviklingen i Facebook kunne gå så galt, når varemærket Facebook øjensynlig er uskadt og intakt? Det er der en række grunde til, som bl.a. er:

  • Børsnoteringen var forhastet og skyldes måske i en vis udstrækning frygten for at der trods alt kun er en given mængde kapital til rådighed for sociale medier i børsmæssig henseende.
  • Andre investorer end Mark Zuckerberg (MZ) ønskede noteringen netop dengang.
  • Der var en betydelig mereomtale (læs:hype), som ikke er blevet fulgt tilstrækkelig op.
  • Der er en betydelig forskel mellem at være børsnoteret og privat selskab.
  • MZ har ikke kunne affinde sig med rollen som børsoffentlig. Han har været mindre heldig med at forventningsstyre og i det hele taget med sin ændrede rolle fra iværksætter til at være leder.

Virksomheder i krise kan skifte ledelse – Gælder det også Facebook?

Når virksomheder udvikler sig i en anden retning end nogle håber, er det ofte ledelsen som må stå for skud. Ikke nødvendigvis fordi det er deres skyld, men fordi det som minimum er deres ansvar. Hvis landsholdet taber mange kampe i træk, kan/vil træneren blive udskiftet. Spørgsmålet er om det også gælder i tilfældet Facebook? MZ er også storaktionær og den faldende aktiekurs må i et vist omfang også påvirke ham eller i det mindste hans rådgivere. Spørgsmålet er om MZ mere er blevet et passiv end aktiv i jagten på at få vendt den negative kursudvikling?

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk