Investorer fokuserede på rentestigning til 15:59 mandag

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
04. jun 2013

Siden Bernanke for 2 uger siden talte i kongressen og der samtidig  blev offentliggjort ”FOMC minutes” er renteforventningerne stedse steget. Det var også tilfældet i går. Indtil 15:59 og før der kom skuffende ISM tal.

Stærkere nøgletal har påvirket renteforventningerne

De seneste uger har investorerne i stigende grad forberedt sig på tiden efter den meget stimulative pengepolitik. Det har været lidt ”den omvendte verden” for aktiemarkederne. Bedre-end-ventede nøgletal har fået investeringsmundvige til at pege nedad for aktionærerne. Ikke fordi det ville være skidt for selskaberne. Men fordi det vil bringe investorerne i tvivl om, hvad der er den investerings- og aktiemæssige nettoeffekt af stigende renter og bedre vækst efter en periode, hvor primært de lave renter og hjælpende pengepolitik har givet investorerne afkastmedvind.

ISM ringere end forventet

Gårsdagens ISM nøgletal var bemærkelsesværdig på flere fronter:

  • Det var væsentlig under det forventede
  • Det var helt udenfor forventningsintervallet (spændvidden i forventningerne)
  • Det var første gang i 4 år, at indikatoren dykkede under 50 (forskellen mellem tiltagende/aftagende aktivitet)

Denne uge er præget af flere ”tunge” amerikanske nøgletal og gårsdagens svipser med hensyn til at vise styrke i USA's økonomi behøver ikke at være retningsgivende, når ugen er omme. Som minimum har det dog på kort sigt sat rentehøgene i venteposition.

Rentestigninger kommer på et tidspunkt

På et tidspunkt skal økonomien ikke længere kunstigt understøttes af ”0” renter og renterne ej kunstigt holdes nede af månedlige opkøb på 85 mia. USD. Det forbliver dog det mest sandsynlige, at FED og Bernanke vil være helt sikre i deres sag. Både før der annonceres en afslutning på opkøbsprogrammet, udfasningstiden og forventningsstyring af hvornår den første renteforhøjelse af de officielle rentesatser kan forventes. Læren fra Japan er at en stimulans ikke skal afvikles før man er helt sikker. Og netop det har Bernanke studeret længe og indgående for at undgå en lignende fejltagelse.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk