Er Bernanke en due, en høg eller en duehøg?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
24. maj 2013

Roen synes igen, i det mindste i en periode, at have sænket sig over aktiemarkederne. Især Bernankes udtalelser om udviklingen i den amerikanske økonomi og dens betydning for den fortsat meget stimulative pengepolitik får skylden for torsdagens markedsnervøsitet. Meget handler om investorernes evner til at afkode signaler og evnen til at se forskel på en due og en høg. Eller måske en duehøg?

Pengepolitikken strammes – på et tidspunkt.

Centralbankchef Bernankes udtalelser om at udviklingen i den førte pengepolitik er dataafhængig er ikke ny. Ej heller burde det give anledning til en voldsom opstandelse, at pengepolitikken på et tidspunkt vil blive strammet. Stridspunktet består i hvornår det sker; i hvilken hast det derefter vil foregå med og dens betydning for aktiemarkederne.

Bernanke og forventningsstyring

Nogle tolker onsdagens udtalelser fra Bernanke som en trendvending. I kombination med at regionale centralbankfolk fortsat udtaler dissens til den meget stimulative pengepolitik, fik det til at løbe koldt ned af ryggen på aktieinvestorerne, torsdag morgen. Det eneste faktuelle nye i talen var at han var lidt mere komfortabel med udviklingen. Samtidig er der måske nogle investorer og analytikere som har overset, at Bernanke er forventningsstyringens mester. Han ønsker at holde alle muligheder åbne, selv om han løbende har været ganske fast i sin kommunikation om at understøtte økonomien. FED er på økonomiens og aktieinvestorernes side.

Afvikling af stimulans

Når pengepolitikken bliver strammet vil det ske i etaper. Første etape vil koncentrere sig om at reducere mængden af opkøb. Næste fase vil blive at stoppe opkøbet. Nogle frygter at FEDs store beholdning af statsobligationer skal sælges igen og dermed lægge pres på markederne. Først derefter vil der blive tale om at hæve de officielle rentesatser. Det tager tid, men kan naturligvis gå hurtigere end man tror. Under alle omstændigheder reagerer og tilpasser markedsrenterne sig væsentlig hurtigere end de officielle rentesatser.

Hvad med valuta?

Hvis investorerne for alvor havde frygtet at en afvikling af pengepolitikken er relativ tæt på, ville vi også have set:

  • En tendens til en styrkelse af USD overfor især EUR (Den pengepolitiske udvikling i Europa er 6-12 måneder bagefter USA)
  • En større stigning i de 10 årige renter og dermed kursfald i amerikanske statsobligationer.

Ovenstående var ikke en konsekvens af udsalget på aktiemarkederne. Derfor er markedsreaktionen i et vist omfang at betragte som en naturlig reaktion på at aktiemarkederne er steget lidt for meget lidt for hurtigt.

Fra obligationer til aktier

Når vi endnu ikke har sat nogen stor bevægelse fra investorernes side, hvor de sælger obligationer og køber aktier, skyldes det bl.a. at markedsrenterne ikke er steget nævneværdigt. På den måde har investorerne ikke fået tab og den meget forsigtige anbringelse af langsigtede investorpenge er dermed ”intakt”. Når renterne stiger, vil den initielle reaktion meget vel kunne tænkes at være stigende aktiekurser og stigende renter. Både som en konsekvens af bedre vækstudsigter og ikke mindst investorernes bevægelse fra obligationer over i aktier.

Due, høg eller duehøg?

De seneste dages udvikling på aktiemarkederne har meget handlet om centralbankens holdning til (fortsatte) stimulanser. Bernanke er fortsat en stimulanstilhænger. På samme måde som Janet Yellen (som er favorit til at efterfølge ham) er det. De er begge duer i pengepolitisk henseende. En due bliver ikke til en høg, blot fordi den rynker brynene. Det ved man fra fugleverdenen og ornitologerne. Det virker som om aktiemarkederne og analytikerne kunne have gavn af at få genopfrisket deres fugleviden.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk