Er Kina på vej med lavere vækstmålsætninger?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
14. maj 2013

Ifølge lokale kinesiske medier overvejer den politiske ledelse at sænke forventningerne til vækstraten for 2014 (og givetvis fremadrettet) fra den nuværende 7,5 % til 7 %. Selv om det vil være overraskende, kommer det næppe som en sensation. For investorerne vil det betyde rynkede øjenbryn, men er givetvis ikke nogen langsigtet større overraskelse.

8-14 % vækst i årtier

Den kinesiske økonomi er i en lang periode vokset ganske markant. Fra starten af 1990’erne har udsvingsgrænserne for væksten været imellem 8-14 %. I 00’erne har væksten ligget mere ”konstant i niveauet 10 %. De seneste år har vækstraterne været for nedadgående og i 2012 nåede udviklingen et noget nær ”lavpunkt” med en vækst som for første gang i mange år lå under 8 %

Lavere langsigtede vækstrater?

Hvis Kina ”gør alvor” af at sænke sine officielle vækstforventninger, vil det signalere flere ting:

  • Kina fortsætter med at ”dreje” sin økonomi væk fra ejendomssektoren/eksport til at være mere balanceret.
  • Kina ønsker ikke varigt at være verdens vækstmæssige trækhest med de konsekvenser det har for den indenlandske økonomi og at en stimulans a la 2008, hvor Kina gav sin økonomi en finanspolitisk indsprøjtning svarende til 14 % af bruttonationalproduktet, ikke vil blive gentaget.
  • Kina føler sig komfortabel med at lavere vækst ikke kolliderer med risikoen for at en svagere udvikling vil være et problem (bl.a. for beskæftigelsesvæksten) og skabe social uro.

Lavere vækst og aktierne

Den kinesiske økonomi har været under forandring i nogen tid. Råvarerne og råvareaktierne har reageret negativt på udsigterne til at økonomien vækstmæssigt skulle være mere balanceret og ikke i så høj grad fokusere på ejendomsmarkedet og eksportsektoren.

Hvis det økonomiske væksttempo sænkes yderligere vil det være et tegn på at kineserne efter årtiers hypervækst, har en økonomi som bl.a. som en konsekvens af ”store tals love” naturligt på et tidspunkt vil vokse langsommere.

På den ene side vil det ikke bekomme råvarerne vel, at Kina sænker yderligere og at fokus fortsat er væk fra udvalgte sektorer. På den anden side er det næppe nogen større overraskelse og kommer ikke helt uventet for investorerne overordnet set. Aktieinvestorerne vil overvejende se udviklingen som en mere naturlig langsigtet tilpasning og næppe reagere markant. Om end lavere vækstrater sjældendt er velkomne og givetvis initielt kan rynke øjenbrynene.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk