Vi bruger det private

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
13. maj 2013

Flere har den seneste tid udtrykt forundring over, at Region Syddanmark i disse år ikke benytter privathospitalerne i større omfang, end vi gør. Påstanden er, at vi kunne spare penge, hvis vi købte mere patientbehandling i det private. Vores erfaring er nu, at sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen.

Men vi bruger faktisk den private sektor, når det er hensigtsmæssigt. Det helt aktuelle eksempel er den nye ret til hurtig udredning, som bliver indført i hele Danmark den 1. september. Regionsrådet besluttede den sidste mandag i april, hvordan vi vil udmønte den nye udredningsret her i Region Syddanmark.

Vi lægger op til at sikre de syddanske patienter ret til hurtig udredning ved at inddrage private aktører. Vi har besluttet, at i Region Syddanmark skal hovedregelen være, at hvis vores egne sygehuse ikke selv kan udrede en patient inden for én måned, tilbyder vi, at patienten kan blive udredt på et sygehus i en anden region eller i privat regi.

Det er netop et eksempel på, hvordan vi bruger private aktører i det syddanske sundhedssystem – når vores egne sygehuse ikke er i stand til at løse en opgave til en bestemt tid eller til en bestemt pris, beder vi om hjælp fra private aktører.

Det er vigtigt at understrege, at Region Syddanmark hele tiden er parat til at sende patientbehandlinger i udbud på det private marked, hvis vores egne sygehuse mangler kapacitet eller ikke er i stand til at levere ekstra behandlinger til en tilstrækkelig lav pris.

Som nævnt tidligere, gjorde vi hyppigere brug af privathospitaler for nogle år siden, og den sunde konkurrence har netop været med til at effektivisere vores egne sygehuse, så de i disse år er i stand til at levere ekstra behandlinger så billigt, at det ikke giver mening at udbyde dem i privat regi.

At de syddanske sygehuse er meget effektive i disse år vidner de årlige produktivitetsundersøgelser, som sundhedsministeriet udarbejder, om. Her har de syddanske sygehuse placeret sig som de mest produktive i hele landet – fem år i træk.

Vi bruger altså privatsektoren i Region Syddanmark. Den sikrer, at vi har et alternativ til vores egne sygehuse, hvis de ikke kan levere ekstra behandlinger til en tilstrækkelig lav pris eller ikke kan levere til tiden.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk