Bedste globale aktieafkast har \"penge med hjemmefra\"

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
09. maj 2013

Indtil videre har aktieinvestorerne fået de største aktieafkast i de store lande som Japan og USA. Derimod halter det mere med Europa og specifikt EUR zonen. Måske hænger det sammen med at investorerne i Japan/USA  har ”penge” med hjemmefra i form af en meget stærk pengepolitisk opbakning?

Solide aktieafkast i Japan

Den japanske centralbank er fast besluttet på at hæve inflationsforventningerne . Siden slutningen af 2012 og sammenfaldende med valget af Shinzo Abe som ministerpræsident har BOJ været udstyret med et en-dimensionelt mandat: Bring inflationen op til 2 %. Det sker blandt andet ved at svække sin valuta. Eller måske er svækkelsen af valutaen en konsekvens af den førte politik? Siger i hvert fald japanerne når de skal stå ”skoleret” for de andre G8 lande og bekende deres valutamanipuleringsuskyld.

Yen svækkelse godt for konkurrenceevnen – i Japan

Under alle omstændigheder har den førte politik haft en effekt og indflydelse på både den japanske yen, men også på det lokale aktiemarked, hvor især eksportrelaterede selskaber har oplevet en massiv stigning i takt med at valutaen er blevet svækket med mere end 30 %.

Europa halter bagefter med aktieafkast

En af årsagerne til de pauvre aktieafkast i Europa hidtil i år har været den ekstremt lave vækst. Samtidig spiller det givetvis en rolle at investorerne kan se at centralbanker andre steder i verden udviser en større beslutsomhed og har et klarere vækstmandat end tilfældet er for ECB.

ECB skal udvise politisk snilde

ECB skal både tage hensyn til vækst og især inflationsudsigterne. Samtidig skal de manøvrere i smult politisk vande og skabe en fælles forståelse mellem rentehøgene i nord (Tyskland) og den mere afslappede og dueagtige holdning i Syd. Det er i høj grad blandet denne balancegang, som gør og de mange parter som skal være ”enige”, der i det mindste indskrænker ECB handlefrihed.

Derfor er det måske ikke så underligt at EUR zonen er bagud med aktieafkast. Udover den svage vækst og vækstudsigter, bliver ECBs manglende handlefrihed (forudsat at en mere fri rolle ville medføre mere stimulans) en afkasthindring for investorerne.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk