Compliance – fra cost til profit center

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
09. maj 2013

I takt med det eksponentielt stigende antal love og standarder, som produceres af både offentlige og halv offentlige organisationer, øges presset på medarbejdernes complianceafdeling, som har ansvaret for at kravene overholdes og kommunikeres ud til hele virksomhedens organisation. Dette gælder i særlige grad de finansielle virksomheder, som skal have en selvstændig complianceansvarlig, som hjælper virksomheden og dens bestyrelse med at holde styr på de alt for mange nye regler, som er fulgt i kølvandet på finanskrisen.

Spørgsmålet er bare, om de mange nye krav og regler, mindsker risikoen for en ny krise i fremtiden. Historien viser, at dette ikke er tilfældet, da kriser kommer og går med jævne mellemrum, uanset mængden af nye regulering.

Sagens kerne er, at vi mennesker har en tendens til at glemme kriser. Det er jo ikke mange år siden, at IT boblen sprang, men som en berømt græsk filosof engang har sagt. Det man kan lære af historien er, at vi intet lærer af historien. Det bedste eksempel er Enron svindel skandalen i USA, som medførte en sand flodbølge af ny regulering bl.a. nye omfattende krav om interne kontroller. Det skete med vedtagelsen af SOX loven, der kostede virksomhederne formuer til konsulenter og begrænsede deres handlingsmuligheder væsentligt.

Det store spørgsmål er, hvad virksomheden får ud af at ansatte stadig flere compliance medarbejdere, ud over at virksomheden mindsker risikoen for at blive hægt ud i pressen eller blive pålagt en stor bøde? Compliance har traditionelt været anset som et kedeligt administrativt cost center.

Dette bør man gøre op med og det er min erfaring, at man rent faktisk kan transformere compliance til en profit center. Det sker ved at man udvikler procedurer, som sikre at virksomhedens værdi ikke reduceres f.eks. som følge af store bøder i kartelsager eller produktansvar, brug af bestikkelse, dyre retssager om sexchikane, svindel eller anden retsstridig adfærd, bøder fra skattemyndighederne f.eks. i transfer pricing sager eller for hvidvaskning i relation til bankerne.

Pointen er med andre ord, at virksomheden sikrer sig mod pludselige overraskelser ved svigt i processer, teknik eller mennesker, som i højere grad rammer konkurrenterne dvs. virksomheden kan ved at tilrette complianceaktiviteterne opnå en konkurrencefordel. Naturligvis koster det at have compliancemedarbejdere ansat, men fordelene vil på lagt sigt ofte overstige udgifterne.

Faktum er nemlig, at mængden af love og regler tyder på at vokse de næste mange mange år (desværre), så virksomhedens rammebetingelser bliver stadig mere komplekse og dette medfører en øget risiko for at der begås fejl. Compliance er med andre ord et instrument i selskabets risikostyring, som bør tænkes ind helt oppe på bestyrelsesplan.

CopenhagenCompliance afholdte i april måned en stor konference, som blev arrangeret af Kersi F. Porbunderwalla fra Resources Global, hvor temaet var betydningen af audit committees. Et af budskaberne fra konferencen var, at audit committees i højere grad bør inddrage compliance, således at revisionsudvalget ikke længere kun skulle se på de sædvanlige interne kontroller og andre traditionelle regnskabstemaer.

Mit budskab på konferencen var, at compliance bør forankres højere oppe i organisationen dvs. i revisionsudvalget. Compliance bør således ses om et centralt element i selskabets risikostyring og ikke bare betragtes som et kedeligt cost center. Udfordringen må være, at selskabet nok skal efterleve de mange nye krav, men på en mere effektiv måde, så der opnås en konkurrencemæssig fordel.

Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk