3 gode grunde til at ECB kan sænke renten

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
29. apr 2013

Når ECB mødes senere i denne uge for at diskutere rentesatser og vækstforventninger er det med fortsat pauvre udsigter på bordet. Den fortsat svage vækst, faldende inflation og ønsket om konkurrencemæssigt at ”tilgodese” ”eksport”virksomhederne, lader rentepilen pege nedad. Samtidig spørger markedsdeltagerne om ECB ikke skal følge efter USA, Japan og England med en pengepolitisk bazooka?

Fortsat svage vækstudsigter

Europa forbliver den svage vækstpartner i verden. En recession for en del af 2013 er fortsat det mest sandsynlige for hele zonen under et. Samtidig har de seneste nøgletal og ikke mindst tillidsindikatorer fra Tyskland (PMI og IFO) været under det forventede. Der har været forlydender fremme om at Bundesbank er imod yderligere rentenedsættelser med mindre udsigterne peger på og mod svagere vækst. Spørgsmålet er om ECB er tilstrækkelig uafhængig af netop den tyske centralbank eller om tallene har været tilstrækkelig svage til at legitimere en rentenedsættelse?

Inflationen er faldende

De seneste inflationstal fra såvel Europa, men også fra USA og Kina har vist en klart nedadgående tendens. Med det in mente og med fortsat svage vækstudsigter, kan det være ECB allerede nu vælger at øge det pengepolitiske stimulanstryk. I den henseende er det et ikke uvæsentligt argument, at ECB historisk har skelet langt mere til inflationsmålsætningen end at pengepolitikken skulle være vækststimulerende. Begge argumenter kan dog tale for en rentenedsættelse.

Hjælper yderligere rentefald på økonomien?

Det er i høj grad et spørgsmål om yderligere rentefald vil stimulere væksten. Renterne er i forvejen både absolut og relativt meget lave, og yderligere rentenedsættelser har måske mest en symbolsk værdi og tjener formålet om at centralbanken viser, at den ikke er løbet tør for stimulansammunition.

Baner lavere renter vejen for EUR svækkelse?

Samtidig kan lavere renter være et vidnesbyrd om at også ECB vil ”deltage” i kapløbet om valutarisk at skabe de bedste konkurrencemæssige vilkår for eksportvirksomhederne ved at svække sin valuta.

Følger ECB efter  BOJ, FED og BOE?

På det seneste har det været Bank of Japan som har taget den pengepolitiske førertrøje på når det gælder forsøget på ad den vej at genoplive væksten. Selv en bruttogæld på 200 % af BNP har ikke forhindret Japan i at gøre alt for at få inflationen op i nærheden af en målsætning på 2 %. Spørgsmålet er om ECB de kommende uger vil lade sig inspirere især af udviklingen i Japan og USA og trykke stimulansspeederen yderligere nedad?

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk