De fede(ste) tider er forbi for Apple

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
25. apr 2013

På trods af at Apples kvartalsregnskab var bedre end forventet, faldt aktiekursen i eftermarkedet som reaktion på tallene. Bedre-end-ventet her og nu blev nemlig overskygget af en forsigtig udmelding med hensyn de kommende kvartaler. Samtidig var regnskabsmeddelelsen ikke ledsaget af umiddelbare produktlanceringer, som har drevet og fortsat skal drive væksten. Apple gør det godt, men det bedste er med garanti ovre for investorerne.

Bedre end ventede regnskab og dog!

På forhånd var udviklingen i omsætning og indtjening ventet med spænding. Begge tal overgik forventningerne (43,6 mia. USD/42,3 mia. USD) (realiseret/forventet) og indtjening (10,09 USD per aktie/10,00). På trods af at begge tal var bedre end ventede, efterlader det alligevel investorerne med en tvivl om, hvor lyse de umiddelbare fremtidsudsigter er. Apple tjente nemlig lidt mindre per solgt enhed end forventet. Samtidig er forudsigelsen med hensyn til omsætningen i indeværende kvartal mere end 10 % under det forventede, hvilket sammen med en faldende indtjeningsmarginal og manglende nye produktlanceringer samlet skuffede investorerne.

Manglende produktlancering

Vækstdriveren bag ved Apple succes, omsætnings- og indtjeningsmæssigt, har i høj grad været deres evne til at lancere nye successer og vækstdrivere. På den efterfølgende telekonference ”skubbede” Apples topchef Tim Cook forventningerne til de kommende lanceringer til den senere del af 2013 og ind i 2014, og det var skuffende.

Aktietilbagekøb og gældsstiftelse

På forhånd var det ventet med spænding hvad Apple ville annoncere med hensyn til deres store kontantbeholdning på 145 mia. USD. Apple vil øge udbetaling af udbyttet og samtidig bruge de lave renter til at optage gæld og få en mere fornuftig kapitalstruktur, hvor man blander egen- og fremmedkapital. Det er bl.a. med til at understrege billedet af et forandret og mere ”modent” Apple.

De fede(ste) tider er ovre

Apples aktiekurs er siden 2003 fortsat 50 doblet. Apple har med andre ord været en gigantisk succes. Regnskabet efterlader dog ikke investorerne i tvivl om, at det er et andet og mere modent selskab, som de skal investere i. Udbyttet er attraktivt. Men manglen på umiddelbare produktlanceringer og en indtjeningsevne, som har toppet, tynger. Det bedste er med sikkerhed ovre for investorerne. Derfor kan Apple alligevel meget vel levere gode regnskaber og aktieafkast. Blot investorerne er klar over at tiden med hyper afkast med sikkerhed er forbi.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk