Patienternes tarv må altid veje tungest

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
25. apr 2013

Historier om millioner af kroner i fratrædelsesordninger for ansatte læger og chefer i Region Syddanmark har fyldt godt i medierne i den seneste uges tid.

Kritikken går ikke på selve ordningerne, men på at de samme personer efter at have fået udbetalt godtgørelsen er fortsat i samme stilling.

Jeg har det fuldstændig ligesom de fleste, når det gælder gyldne håndtryk og store udbetalinger til chefer for at blive i jobbet, efter udløb af ansættelsesperioden. Det er forkert og uforståeligt.

Heldigvis er sagerne imidlertid mere nuancerede, end det umiddelbart kunne se ud til. Fakta er, at vi i to tilfælde inden for de seneste 5 år i Region Syddanmark har udbetalt fratrædelsesgodtgørelse til personer, som vi efterfølgende har valgt at bede blive nogle måneder endnu.

Den ene var en klinikchef og ledende overlæge på reumatologisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, som efter endt åremålsansættelse gik på pension. Desværre fik vi præcis nul ansøgninger, da stillingen efterfølgende blev slået op. Vi havde altså valget mellem at forringe behandlingen af gigtpatienter i Esbjerg fra marts 2012, eller at overtale lægen til at fortsætte, indtil vi kunne få besat stillingen med en kvalificeret afløser.

Af hensyn til patienterne forsvarer jeg gerne, at vi valgte det sidste. For netop hensynet til patienterne er langt vigtigere for mig end kritik i medierne – og tænk, hvordan kritikken havde lydt, hvis vi ikke havde fået løst situationen og sikret behandlingen fremover. 

I det andet tilfælde valgte vi at bede en tidligere lægelig direktør blive i sit job i 10 måneder længere, idet vi var i gang med at slanke direktionen på sygehuset og havde brug for netop denne persons kompetencer i dette forløb.

Også den beslutning står jeg gerne på mål for.

Selvfølgelig skal der være tungtvejende grunde til, at man først udbetaler en fratrædelsesgodtgørelse og dernæst genansætter personen. Men verden er ikke sort/hvid, og der kan forekomme enkeltstående tilfælde, hvor det af hensyn til patienterne kan være nødvendigt. For patienternes tarv må altid veje tungest.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk