Faldende guldpriser er trods alt en god nyhed

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
22. apr 2013

For de investorer som har investeret i guld er de seneste måneders og ikke mindst dages omvendte guldfeber i form af faldende priser ikke positivt. Selv om prisfaldende samtidig gør et indhug i centralbankernes aktiver, er faldende guldpriser dog et sundhedstegn for tilliden til den økonomiske udvikling.

Faldende guld gør (lidt) ondt på guldinvestorer og centralbanker

De seneste år har mange været ramt af guldfeber. Den økonomiske usikkerhed har øget efterspørgslen efter ”værdisikre” aktiver. Både i tilfælde af at den økonomiske krise ville fortsætte med faldende priser på investeringsaktiver. Men også hvis den markante pengepolitiske understøttelse, som centralbankerne har sat i værk, vil have en utilsigtet inflationær virkning.

Centralbankerne er via guldreserverne ”naturlige” investorer. De stigende guldpriser har alt andet lige givet centralbankerne et ”femte” stimulansgear, hvis økonomien havde behov for det i takt med at guldbeholdninger stedse er blevet mere værd. På samme måde som stigende guldpriser har begunstiget centralbankerne, har den seneste tids faldende priser haft en negativ værdireguleringsbetydning.

Guld har givet værdi- og inflationssikring

Guld bærer ligesom andre råvarer intet naturligt afkast. I modsætning til for eksempel obligationsrenter og aktieudbytter. Som sådan skal investorerne satse på der er andre faktorer som er i investeringsspil i jagten på afkast. I efterkrise tiden har det først og fremmest været Værdi- og inflationssikring.

Prisfaldende på guld falder sammen med at netop inflationen i stort set alle betydende økonomier har været på vej nedad. Samtidig har første kvartal budt på et aktieafkast, som ikke er set bedre for udvalgte aktieindeks i meget lang tid. Normen er at aktierne forudsiger den økonomiske udvikling 6-9 måneder ud i fremtiden. Hvis det holder stik, er der en naturlig forklaring på guldets deroute. Behovet for værdisikring er med andre ord aftagende.

Selv om aktieopturen også har andre ”fædre” end stigende vækstoptimisme (alternativerne er meget højt prissat), er faldet i guldprisen overordnet set positivt og et vidnesbyrd om mindre investerings- og økonomistress. På trods af de fortrædeligheder som fortsat er meget synlige i efterkrisetiden.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk