Hvad blev der af tilliden, Margrethe?

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
15. apr 2013

For halvandet år siden fik vi en ny regering i Danmark. En af de første ting, den lovede danskerne, var en tillidsreform. Med Margrete Vestager i spidsen skulle der gøres op med proceskrav på de offentlige arbejdspladser og i stedet fokuseres på højere kvalitet og mere ansvar til de ansatte i hverdagen. 
Helt konkret stod der på side 63 i regeringsgrundlaget: 
”Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner iværksætte en reform med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering”.
Og længere nede konstaterede regeringens arbejdspapir, at en sådan tillidsreform vil:
”forbedre kvaliteten og frigøre ressourcer til bedre service for borgerne, og det vil gøre faglig stolthed og arbejdsglæde til drivkraft i udviklingen i udvikling servicen til borgerne.”
Unægtelig flotte ord og målsætninger som jeg til fulde deler. Jeg valgte derfor at stille mig i spidsen for en kampagne mod unødvendige regler i Region Syddanmark i efteråret 2012 for at bakke op om regeringens planer for at gøre en indsats på området. Kampagnen ”Stop regelrytteriet” resulterede i 190 forslag, som vi nu arbejder videre med. Og den afslørede, at der er mange ting, vi kan gøre enklere og mere fleksibelt, så borgernes og patienternes behov i højere grad bliver hørt.
Jeg anerkender gerne, at det er hårdt arbejde og kræver tid at gennemgå de mange eksempler på ting, vi kan gøre smartere i samfundet. Men jeg blev alligevel skuffet, da jeg i november 2012 – midt under vores syddanske kampagne – hørte, at Margrethe Vestager ville opgive tillidsreformen, fordi hun ”havde svært ved at finde et gavebånd, der var langt nok til at slå rundt om pakken”.
I stedet erklærede ministeren, at hun ville gøre op med mistilliden ved at gøre op med de unødvendige regler ”én for én”.
Nu har økonomi- og indenrigsministeren så præsenteret resultatet i form af en hjemmeside med navnet: modernisering.nu
Her beskriver Margrethe Vestager forskellige regionale og kommunale projekter, der sigter mod at gøre velfærden bedre. På forsiden kan man blandt andet læse om det syddanske projekt ”Integrated Care”, hvor 66 praktiserende læger i Odense har indgået et samarbejde med Odense Universitetshospital, Region Syddanmark og Odense Kommune om at sikre bedre og mere sammenhængende forløb for patienterne.
Det er da dejligt at blive rost for vores gode initiativ. Men hvad blev der af selve tillidsreformen og hele afbureaukratiseringsøvelsen? Jeg har forgæves surfet rundt på siden uden at finde et eneste eksempel, der vil give mere ansvar til de faglige medarbejdere i den offentlige sektor. Alle de fine ord om at give sygeplejersker og læger mindre dokumentation, færre regler og mere tillid er som forsvundet i den blå luft.
For realiteten er, at der kommet en masse nye krav og regler fra regeringen. Eksempelvis om strammere styring af økonomien i regionerne og kommunerne, selv om vi har haft bedre styr på udgifterne end nogensinde – og langt bedre styr på økonomien end staten. År efter år behandler vi flere patienter på vores sygehuse uden at overskride vores økonomiske rammer.
På samme måde skal medarbejderne gøre flere og flere ting ens for at undgå fejl. Men hvis vi er så bange for at begå fejl, mister vi også innovationen, arbejdsglæden og kreativiteten, der er så vigtig for hele tiden at finde på nye måder at gøre tingene bedre på.
Det er min forklaring på, hvorfor tillid og afbureaukratisering er vigtigt. Der findes stadig regler, som kun har til formål at dokumentere eller kontrollere – uden at det fører til bedre kvalitet. Så jeg fristes til at spørge : Hvad blev der af tilliden, Margrethe?

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk