Nye amerikanske aktierekorder i kølvandet på FED minutes

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
13. apr 2013

I kølvandet på en førtidig offentliggørelse af referatet fra det seneste FED møde, steg de amerikanske aktier til nye højder. Referatet afslører at der er lidt delte meninger om, hvornår FED skal begynde sin tilbagetrækning af de pengepolitiske stormtropper og månedlige opkøb af obligationer for 85 mia. Investorerne er dog overbeviste om at det ikke sker før økonomien er klar til det og det gør en betydelig forskel.

S&P 500 i ny indeksrekord

De seneste uger har S&P 500 indekset flirter med de tidligere rekordniveauer uden for alvor at kunne sætte en ny indekstop. Denne tangens til topniveauerne blev for alvor testet og brudt i går, da indekset lagde godt og vel 1 % oveni den hidtidige indeksrekord.

FED minutes viser uenighed men stimulansvilje

En af årsagerne til at aktierne i går satte en ny indeksrekord var givetvis offentliggørelsen af referatet fra det seneste møde i den amerikanske centralbank, FED. På den ene side viser de enkelte rådsmedlemmers tilkendegivelse, at man er bekymret for at jo længere tid den massive stimulans varer, jo større er risikoen for at vedvarende høj understøttelse kan påvirke inflationsforventningerne. På den anden side er det fortsat den helt dominerende opfattelse, at stimulanserne fortsætter indtil og med at økonomien klarthardokumenteret, at den er i stand til at stå på egne ben.

FED giver markedet sikkerhed

På den måde spænder FED fortsat en art kursmæssigt sikkerhedsnet ud under investorerne. Dårlige nøgletal vil blive fulgt op af en fortsat stimulansretorik. Investorerne er altså fortsat på samme hold som FED.

Rentealternativet til aktier er ikke særlig attraktivt

Samtidig er renteniveauerne fortsat meget lave. De lave renter levner ikke investorerne mange andre muligheder end at investere i aktier, hvis intentionen er at opnå et attraktivt afkast. De seneste uger har de amerikanske renter endog taget nye dyk og nærmer sig de absolut laveste niveauer vi har oplevet i efterkrisetiden siden 2008.

Det skyldes primært 3 forhold:

  • Opstramningen på de amerikanske budgetter vil have en midlertidig negativ vækstpåvirkning
  • Den fortsatte stimulansretorik påvirker renteniveauet
  • I kølvandet på den markante pengepolitiske stimulans i Japan er renterne der faldet yderligere, og forventningen om at japanerne vil købe amerikanske statsobligationer for at svække deres valuta har haft en effekt på de amerikanske renter.

Stemningen i det amerikanske aktiemarked kører på overtid (årsafkast på 13 % til dato) og forventet efterbevilling på de regnskaber, som givetvis kommer til at overgå de meget moderate forventninger. Investorerne fokuserer primært på den fortsatte stimulansmæssige tillidserklæring fra FED og manglen på reelle investeringsalternativer, og det giver fortsat stigende aktiekurser.

  

 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk