Bryder amerikanske jobtal aktieopturen?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
09. apr 2013

Efter fredagens lidt mistrøstige amerikanske jobrapport har investorerne fået lidt at tænke over. Opturen i lige og ubrudt linie er i det mindste sat på hold og investorerne må den næste måned i det mindste overveje om risikoen er størst ved at være inde i eller ude af markederne.

Markant aktieoptur i 1. kvartal

Det første kvartal bød nærmest på en lang opstigning eller måske snarere  én lang og positiv nedkørsel i cykelmæssig forstand. Kurserne steg og investorerne skulle blot holde risikospeederen i bund og køre på den store klinge. 1. kvartal sluttede i høj grad i afkastmæssig dur

Store stigninger gør investorerne lidt overmodige

Netop de store stigninger kan gøre investorerne lidt overmodige. I den første del af opturen i slutningen af 2012, var deltagelsesgraden (er opturen primært drevet af et efterspørgselspres) relativ beskedent. I den senere del af stigningerne, hvor negative nyheder blev ignoreret, blev kursudviklingen i et stigende omfang understøttet af at flere investorpenge skiftede spor og gik fra statsobligationer til aktier.

På kort sigt er den stigende deltagelsesgrad lidt problematisk. Ikke fordi den ændrer ved det overordnede billede om at aktier er mere interessante end statsobligationer. Men fordi store stigninger og færre kontanter på sidelinien til at modstå stød og ”gribe ind” hvis kurserne skulle være faldende, kan gøre at mindre hændelser får en større kursmæssig betydning.

Fugleinfluenza og jobtal

I tillæg til den skuffende amerikanske jobrapport fra i fredags, bekymrer investorerne i Asien/Kina om et nyt udbrud af fugleinfluenza. For nærværende er det ikke klart hvad effekten af et eventuelt udbrud kan blive. Men fugleinfluenzaen er et eksempel på at en risiko kan have en stigende effekt, når markederne samtidig har været i kurshopla.

Risiko størst ved at være ind eller ude?

Fredagens kursfald har mindet investorerne om at der også eksisterer en risiko i aktier ved at være inde i markederne. Konkret må de spørge sig selv:

  • Var jobrapporten en enlig svale?
  • Kommer der senere en opjustering af jobskabelsen?
  • Vil en svagere jobrapport markere overgangen til og genopfriske mundheldet om ”sell in May and stay away”.

Det er fortsat det mest realistiske at aktiekurserne slutter året moderat højere end for nærværende. En svagere jobrapport ændrer ikke på længere sigt ved det relative attraktionsniveau for aktier vs obligationer. Ikke mindst fordi renterne også er faldet en del de seneste uger og igen for USA's vedkommende nærmer sig de laveste niveauer fra sidste år. På kort sigt er situationen dog en lidt anden. Her er ”inde i vs ude af markedet” et langt mere åbent spørgsmål.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk