Bemærkelsesværdigt første aktiekvartal

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
02. apr 2013

Første kvartal var generelt meget afkastgivtigt ved investorerne. Kvartalet bød dog også på meget polariserede afkast. Mens USA skinnede i top, faldt Sydeuropa og Asien eksklusive Japan til bunds. Det afspejler i en vis udstrækning investorernes billede af vækstudsigterne for den globale økonomi for de kommende måneder og kvartaler.

USA afkastmæssigt i top

Første kvartal var et superkvartal for de aktieinvestorer, som satsede deres aktiepenge på amerikanske aktier. Med 2 cifrede afkast for S&P 500 har investorerne her allerede fået mere på et enkelt kvartal, end man med rette kunne forvente på et helt år. Udsigten til at de lave renter fortsætter og en markant forbedring i det amerikanske ejendomsmarked, har virket tillokkende.

Asien skuffer

På den anden side har der i 1. kvartal ikke været synderlig meget at glæde sig over for investorerne i Asien. I hvert fald hvis man anskuer det ud fra udviklingen i Hong Kong og i de lokale indeks som er forbeholdt lokale kinesiske investorer i Shanghai og Shenzhen. Indeksudviklingen står i skærende kontrast til den fine udvikling i USA og diverse aktieindeks sluttede 1. kvartal med moderate kursfald.

Europa – polariseret og præget af den økonomiske udvikling

Selv om der i Nord- og Mellemeuropa har været godt aktieafkast, har der i 1. kvartal også været afkastmæssige mislyde. Danmark, Sverige og England imponerer med afkast i omegnen af lige under 10 %. I Schweiz har investorerne sågar kunne glæde sig over stigninger på i underkanten af 15 %. I Sydeuropa derimod afspejler afkast derimod de dystre økonomiske udsigter.

Selv om det italienske parlamentariske kaos ikke har haft nogen global aktiebetydning, kan det sammen med udviklingen i Cypern meget vel have haft en negativ indflydelse på og været medvirkende til den skuffende aktiemarkedsudvikling lokalt.

Tyskland – afventende

Det tyske aktiemarked klarede sig i plus, men heller ikke så meget mere. Investorerne tog på den ene side bestik af at Tyskland jo er forankret i Europa med de udfordringer som det giver. På den anden side drager Tyskland gavn af udsigterne til en lidt bedre global vækst. Kvartalet slutter med et trods alt beskedent afkast på 2,4 %

Japan – en økonomisk motor på én cylinder

De japanske aktier overstrålede de flest aktieindeks med en fremgang på mere end 15 %. Den markante svækkelse af valutaen har dermed i første omgang i det mindste haft sin positive indflydelse for aktieinvestorerne – i lokal valuta. Japan forbliver dog i stor udstrækning en motor med én cylinder – eksportsektoren. Valuta op og aktier ned og vice versa er derfor fortsat på agendaen. Denne gang med et gevaldigt positivt fortegn for investorerne – før valutaomveksling...

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk