Hvad kan man få for 85 mia. USD?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
22. mar 2013

Der kan være mange gode bud på hvad man kan få for 85 mia. USD. 25 % af Danmarks bruttonationalprodukt eller 3-4 nye broer over Kattegat inklusive ”normale” budgetoverskridelser. Men man kan også som amerikanerne gør det understøtte økonomi og aktiemarked med 85 mia. USD om måneden og det har en vis effekt på aktiekurserne.

FED stimulanser

Den amerikanske centralbank FED er i øjeblikket i gang med sin tredje runde eller version af ”kvantitative lempelser” der både skal holde renterne lave; flade rentekurven og ikke mindst samtidig give stimulanser til økonomi og de finansielle markeder.

Denne stimulans er i sin 3. version aktuelt på 85 mia. USD månedligt. Hver måned køber FED altså obligationer for et  beløb svarende til 1/4 af den samlede værdi af produktionen af varer og tjeneste i Danmark. En strategi som indtil videre i det mindste har betydet lavere renter og ikke mindst forventninger om at de forbliver lave(re) i  en lang periode; samt massive aktiekursstigninger.

Andre centralbanker følger delvist efter

I kølvandet på FEDs beslutning om at understøtte økonomierne er det indtil videre kun England som rendyrket er fulgt efter og har givet efter og los med hensyn til opkøbsprogrammet. Japan er på vej til at gøre det. ECB har valgte indtil videre ikke i stor-skala at gøre det.

Kritik af opkøb

Kritikerne af opkøbsplaner argumenterer med at disse opkøb :

  • Blot skovvrider markederne
  • At problemerne bliver udskudt snarere end løst.
  • Samtidig ser de en udfordring i at at det primært er Wall Street som bliver hjulpet
  • ..og spørger hvad der sker den dag hvor støtten trækkes væk og tilbage?

Facit så langt, er at

  • Renterne er faldet meget
  • Rentekurven er fladet meget
  • Aktierne er steget meget
  • Refinansieringsmuligheder for især realkreditlån er blevet meget bedre

…og måske er næste skridt at vi for alvor kommer til at se det fremadrettet som en integreret del af en økonomisk helingsproces.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk