En sund udfordring for Danmark

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
19. mar 2013

Det kan være godt at se tingene lidt på afstand. Få lidt distance på. Sådan har jeg det, efter at have været væk fra den hjemlige arena i næsten fire uger. Jeg er kommet tilbage til mediernes historier om, hvordan patienter i 2013 ligger på gangene. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, men set sådan lidt udefra, så gemmer der sig faktisk en positiv historie bag tallene. Og en masse muligheder.

For de mange patienter på sygehusene fortæller også, at vi stadig bliver bedre til at behandle sygdomme, så vi lever længere. I de kommende år kan vi forvente at skulle behandle endnu flere – for de samme penge. En udfordring, ja. Men en udfordring der har tvunget os til at finde løsninger, som i sidste ende vil skabe et nyt dansk eksporteventyr og ny vækst i samfundet. I Region Syddanmark har vi udpeget sundheds- og velfærdsteknologi som et prioriteret indsatsområde, og vi har længe eksperimenteret i samarbejde med regionale og nationale virksomheder om at finde løsninger - fra selvrensende toiletsæder til intelligente senge.

Det er initiativer, som har kastet international interesse af sig. Senest i form af en strategisk samarbejdsaftale med hollandske Philips. Sammen skal vi nu afprøve innovative produkter i langt større skala end hidtil inden for blandt andet lysets helende og beroligende effekter samt energieffektivt operationslys.

Før jul kom regeringens vækstteam med en række anbefalinger til, hvordan vi kan få udløst potentialet i velfærdsteknologi bedre. Her lyder et af budskaberne på at styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Det stemmer rigtig godt overens med vores erfaringer. Vi har eksempelvis oprettet Syddansk Sundhedsinnovation. Her har virksomheder én enkelt indgang til vores testfaciliteter, hvor vi udvikler og afprøver nye løsninger sammen med brugerne, og hvor vi har fokus på at få løsningerne udbredt.

Netop nu har vi desuden gang i et andet forsøg i stor skala – kaldet Patient@home – med et budget på hele 190 mio. kr. Målet med det nationale projekt er at bringe forskningsinstitutioner, innovationsenheder, klinikere og virksomheder sammen om at finde nye løsninger til at understøtte behandling og genoptræning i hjemmet. 

Vi skal i Danmark blive bedre til at udnytte det unikke datamateriale, som vi besidder i form af sundhedsregistre, det som nogen kalder ”big data”.  Vi skal kort sagt udnytte den viden og erfaring, der er indlejret i den offentlige sektor til at skabe erhvervsmæssig vækst og dermed udnytte muligheden for at udvikle sundhedspolitik i sammenhæng med erhvervspolitik.

Hvis vi skal lykkes med satsningen på velfærdsteknologi, kræver det, at vi tør åbne vores sygehuse op for virksomhederne, så de kan udvikle løsninger på vores problemer – ofte endda uden at have defineret løsningen på forhånd. Omkring vores nye universitetshospital i Odense har vi allerede indgået flere aftaler med virksomheder om at hjælpe os med at finde de bedste og mest energieffektive løsninger på udfordringer i forhold til det relativt få antal kvadratmeter, vi må bygge.

Samtidig skal vi sikre en offentlig efterspørgsel på produkterne, så mængden bliver stor nok til, at det kan betale sig for virksomhederne at udvikle dem og skabe nye eksportmuligheder. Vi i Region Syddanmark er allerede i gang med at udføre de fleste af anbefalingerne, og vi håber, at resten af Danmark vil være med.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk