Gælder indskydergarantiordningen stadig i Cypern?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
18. mar 2013

Alt imens det fortsat er et åbent spørgsmål hvordan man internt eller sågar eksternt via udenlandske indeståender i cypriotiske banker diskuterer byrdefordelingen, har der indtil videre ikke været diskuteret om det vil være et brud på en indskydergarantiordning, hvor beløb op til 100.000 EUR vil være fuldt dækket. Indtil og med i fredags i det mindste. Spørgsmålet er om det fortsat gælder og hvis ikke, om konsekvenserne heraf har været fuldt gennemtænkt?

Cypern er en enkeltstående hændelse?

Cypern har brug for en hjælpepakke. Ikke kun fordi økonomien ser anstrengt ud, men givetvis fordi bankerne er meget hårdt økonomisk pressede. Med en finansiel sektor som udgør op til 8 x økonomiens størrelse, og udelukkende i den henseende ligner den irske uoverskuelighed for nogle år siden, har der været behov for en hurtig indgriben.

EU dikterer ikke hvordan pengene findes

De andre EUR lande har sikkert ikke bestemt, hvordan Cypern selv skulle være med til delvist at finde pengene. Offentlige besparelser har sikkert været disku- og debatteret på samme måde som forøgede offentlige indtægter er på tegnebrættet. Men EUR har givetvis ikke bestemt, hvilke specifikke virkemidler, der skulle bringes i anvendelse.

ECB og indskydere er bekymrede

Der står meget på spil. Truslen om at Cyperns dårligdomme spreder sig og den negative stemning i Europa, som var ved at være bragt en anelse under kontrol, kan blusse op igen. ECB er med rette bekymrede, og det samme er private indskydere.

Cypern har en indskydergarantiordning. Denne ordning har indtil i fredags sikret indestående på op til 100.000 EUR fuldstændig uden selvrisiko. Uanset om man forsøger at reducere den nedre af de forslåede satser fra 6,7 % til eventuelt, som det har været fremme,  3 %, vil det være et eklatant brud på og med en garantiordning, som viser at den ikke er det papir værd, den er skrevet på.

Et forsikringsselskab som ikke honorerer forpligtelser fuldt ud

Det svarer til at et forsikringsselskab ikke vil eller ikke kan honorere de forpligtelser, som de har påtaget sig. Det vækker genklang og der er al mulig grund til at sikre at gældende bestemmelser bliver overholdt og at indlån op til netop den eksisterende grænse er fuldt dækkede. Ellers er tilliden på spil og dermed kan Cyperns problem blive Europas problem.

Europas omdømme på spil

Udenfor Europa vækker det undren, at man kan tvangskonfiskere private midler på den måde. Denne undren kan blive til mere end det og sluttelig skade Europas anseelse. Det kan føre til mere polarisering og gøre genopretningen sværere end godt er.

Aktierne og Cypern

Hvis politikerne besinder sig og ikke indfører en skat på de første 100.000 EUR med tilbagevirkende kraft, som er det oprindelige forslag og Cypern forbliver en enkeltstående hændelse, vil aktierne relativ hurtigt komme sig over weekendens annoncering. Nervøsiteten kan bestå en tid og yderligere mindre tilbagefald er sandsynlige. På et tidspunkt vil opturen dog blive genoptaget. Hvis ikke der springer nye europæiske bomber.

En anden mulighed er at ”Verden” sætter Europa som i et cykelløb og at risikopræmien i en længere periode vil være højere i Europa end i den resterende del af verden. Aktierne vil være hæmmet og EUR og Europas aktier sat i skammekrogen; især syd for den tyske grænse og hele vejen ned gennem Europa.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk