Vestas - Lavpunkt = vendepunkt?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
13. feb 2013

Vestas har leveret endnu et dundrende underskud for helåret 2012. Alligevel har aktien denne gang for første gang i 3 år reageret positivt. Det kan virke paradoksalt for nogen men det har helt naturlige årsager. Investorerne er i vildrede: Er Vestas’ lavpunkt lig med et vendepunkt?

Rekordunderskud i 2012

Vestas fik i 2012 det ringeste resultat nogensinde med et underskud på 7,2 mia. Beløbet er stort. Men ikke overraskende. En ikke ubetydelig del af underskuddet stammer fra nedskrivninger fra fabrikker som blev bygget dengang deres målsætning og ambitioner hed 3 x 15 = 15 mia. EUR omsætning i 2015 med 15 % i resultat før renter og skat som ville betyde en indtjening på mere end 2 mia. EUR. Rekordunderskuddet er mere et opgør med ”fortidens syndere” end det siger noget om fremtiden. Det kan lyde sarkastisk, men underskuddet er for investorerne mest at regne og betragte som ”symbolsk”.

Lavpunkt?

En række forhold taler for 2012 har været et lokalt snarere end globalt lavpunkt; altså at der kommer mere fra samme skuffe:

• Efterspørgslen er svag.

 • Re- og omstruktureringen pågår.

• En række lande vil gerne mere vedvarende energi, men de har ikke pengene.

 • Vestas og Kina er et umage par (svært/umuligt at tjene tilstrækkelig med penge)

• Priserne er fortsat under pres om end presset kan være aftagende.

 Vendepunkt?

Der er også en række og mere tungtvejende forhold, der peger i den anden retning

 • Ny bestyrelsesformand som handler.

 • Ny finansdirektør som handler. Stiller realistiske målsætninger op og indfrier dem.

 • Ny bestyrelse som sætter den daglige ledelses ageren og handling under ”lup”.

• Trods det rekordstore underskud var der reelt ingen nye og store negative overraskelser for første gang i 3 år.

• Hver 1/6 aktie er solgt kort. Investorerne er og var forberedt på flere dårligdomme.

 • Aftalen med Mitsubishi er ikke i hus. Men at lave aftaler med japanske virksomheder er også at forstå en kultur som ikke kunne være ret meget længere væk fra den danske end den man finder i netop Japan. Det tager tid. Når aftalen ikke er indgået er der ikke ensbetydende med at den ikke kommer.

 • Kontantstrøm, EBIT og gæld efter 4. kvartal indebar ikke negative overraskelser.

• Ingen brud på aftalebetingelserne med bankerne.

Spørgsmålet er så nu om investorerne kan finde inspiration i og fra matematikkens verden. Et lavpunkt kan være lokalt og blot en forløber for et nyt lavpunkt. Men det kan også være et *globalt lavpunkt som snarere er et vendepunkt.

 

*Kursen var i 2012 nede i 24, så et globalt lavpunkt skal ses i kontekst "fra 700 til 25"

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk