Investeringspest eller –kolera for private Vestjysk Bank aktionærer

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
06. feb 2013

Uanset hvilken udgang problemerne i Vestjysk Bank får, står aktionærerne med de absolut dårligste kort på hånden. De er allerede blevet og bliver fortsat klemt som en lus mellem to negle i positioneringskampen mellem Bjarne Corydon, de større pengeinstitutter, kampen om datacentraler og meget andet. De private har en meget dårlig position.

Vestjysk Bank er meget presset

Efter den seneste nedjustering ser kapitalgrundlaget for Vestjysk Bank noget ”anstrengt” ud. En betydelig solvensoverdækning, er skrumpet ind til at banken skal finde en løsning hurtigt, hvis finanstilsynet vil og kræver nye nedskrivninger. Det er hævet over enhver tvivl og fremgår også allerede klart af aktiekursens udvikling.

Der er mulighed for at spekulere ganske meget om hvad der er under opsejling og kommer til at ske. I spil er bl.a.:

  • Staten ønsker en privat løsning
  • Finanssektoren ønsker en privat løsning.
  • Vestjysk Bank er en (for) stor aktør og pynter ikke på Danmarks omdømme og finansielle CV ude i verden, hvis den skal tvangssælges og går ned.
  • Finansministeren har for 600 mio. hybrid kapital som kan konverteres til aktiekapital og potentielt vil udvande de private investorer dramatisk og reelt nationalisere banken.
  • Hvis Vestjysk Bank skal overtages skal det med i betragtningerne, at der skal opsiges en aftale med BEC og den bliver nok ikke billig. Det vil fragå de smuler der eventuelt måtte være til aktionærerne.

Staten – fra 50 til 75 % aktionær?

Hvis finansministeren vælger – som der i diverse medier synes at være belæg for at mene – at anbefale, at Vestjysk Bank skal konvertere tilgodehavende til aktiekapital, vil det lette rentebyrden. Men samtidig vil det markant udvande de private og eksisterende investorer. Det er et valg mellem pest eller kolera.

Alt imens den fortsatte positionering foregår, kan de private investorer kun se passivt til, at deres skæbne bliver afgjort af andre. Det sidste tilsynsbesøg kunne opfattes som et ”wake-up” call til de ”implicerede” parter og interessenter om at få lavet en løsning, før andre tvinger en løsning igennem. Solvensoverdækninger er om ikke papirstynd, så dog af en så beskeden størrelse, at der for Danmarks 9. største bank ikke skal ændres meget, før de får 24-48 timer til at skaffe mere kapital eller finde ”en anden løsning”.

Private skal private håbe på at aktien er faldet for meget

Aktionærerne skal håbe på at konjunkturerne ændrer sig og at aktien er faldet for meget. Og ikke mindst at Vestjysk Bank nok er den ”sidste af de store” som er i problemer og appellere til noget spilteori hos de banker, som kunne tænkes at ville overtage. Når kampen om Vestjysk Bank er overstået er der størrelsesmæssigt i hovedsagen organisk vækst og frivillige fusioner tilbage som vækstmotor i en branche, hvor udlånsudviklingen fortsat går tilbage for mange pengeinstitutter.

Aktien kan være faldet for meget. Men hvis tilsynet rykker ud med ud med solvenspolitiskiltet igen og ”tvinger” finansministeren til at konvertere gælden, er skaden sket for investorerne med en massiv udvanding til følge. Uanset hvad ser det svært ud for de private investorer i Vestjysk Bank og i næsten alle andre lokale pengeinstitut aktier. Når krisen er overstået tager de strukturelle faktorer over. Der findes kun ”aktien er billig” argumentet.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk