Strategieksekvering kræver et tidsfokus

authorimage
BLOGS
Af: Klaus Lund
23. jan 2013

I mit arbejde med strategiimplementeringer rundt omkring ser jeg i stigende omfang, at der ”råbes” ”eksekvering”, ”eksekveringskraft”, og der tales også for tiden meget om Performance Management. Det er alt sammen et udtryk for skærpede resultatkrav, som så udmønter sig i, at der opstilles klarere målbilleder med et efterfølgende ekstra stort pres på at nå i mål med disse. Det er alt sammen et godt udgangspunkt, men jeg savner kraftigere fokus på TID og frigørelse af TID til at kunne blive bedre til at eksekvere virksomhedens strategier.

Ledelsesguruen Peter F. Drucker har engang sagt:

”Hvis du ikke kan styre din tid, så kan du ikke styre noget som helst”.

 

TID til eksekvering

At lykkes med strategieksekvering sætter i mange virksomheder fokus på ledelsesdiscipliner som f.eks.:

  •  Kommunikation  – fordi kendskab hos medarbejderne til retning og mål er særlig vigtigt i disse år, hvor mange virksomheder foretager radikale forandringer.
  •  Forandringsledelse  – fordi man skal evne at involvere medarbejderne og håndtere eventuelle modstande imod fornyelser og forandringer.
  •  Styring og opfølgning  – fordi kravene til målopnåelse er forøgede.
  •  Kompetenceudvikling og coaching  – fordi det handler om at kunne udvikle sine medarbejdere til nye, forandrede arbejdsroller og funktioner.

 

Alle ovenstående ledelsesdiscipliner er typisk noget, som kræver TID af lederen og vel at mærke mere TID, end de fleste måske hidtil har brugt på ovennævnte ledelsesopgaver.

 

I forbindelse med virksomhedens kommende strategiimplementering er det måske værd at udfordre jer selv på, i hvilket omfang I har fokus på at arbejde med samtlige lederes TIDSANVENDELSE som et af de væsentligste aktiver for at blive bedre til strategi eksekvering.

 

”TID til eksekvering” – Personlig effektivitet som forudsætning for succesfulde
strategieksekveringer

Det tema, jeg her peger på omkring fokus på TID, er grundlæggende en relativ basal ledelsesegenskab, men det er alligevel min oplevelse, at der mangler attention på, hvor vigtig den er, og hvilket effektivitets- og strategieksekverings potentiale der ligger gemt her. Hvis man som virksomhed vil videre med dette tema og skabe en ledelseskultur, som på organisatorisk niveauer præget af, at alle ledere har fokus på deres personlige effektivitet med en omhyggelig udnyttelse og anvendelse af tiden, så kan man bl.a. gøre dette ved:

  • At sætte det på agendaen i selve strategiimplementeringsplanen.
  • At etablere et fælles sprog om personlig effektivitet og klassisk time management.
  • At man starter et par udvalgte steder med f.eks. at revurdere hele virksomhedens mødestruktur, fordi møder er en af de største tidslugere, og med hård hånd går formål, omfang, deltagerkreds igennem etc. Dybest bør man gøre dette én gang årligt.
  • At man måske som en del af det at få TID på agendaen også genopfrisker ledernes ”værktøjskasse” på dette område og måske endda deler best practices på ledernes tidsanvendelse for på den måde at signalere, at det er et vigtigt tema.

 

I forbindelse med strategiimplementeringer taler man ofte om Must Win Battles. Måske er et af de overordnede, væsentligste Must Win Battles rent faktisk evnen til at frigøre TID til strategieksekveringen. Forskellen på mange virksomheder er ofte evnen til at eksekvere strategien mere end selve strategien.

”Strategiimplementering – Systematisk fokus på at frigøre TID til strategieksekveringen” er et af syv spørgsmål, der stilles i en netop publiceret artikel med 7 aktuelle udfordrende spørgsmål til virksomhedens strategiimplementering i 2013 , som du frit kan downloade her:

 

http://www.klauslund.dk/artikel-7-aktuelle-udfordrende-sporgsmal-som-input-til-strategi-og-budgetprocessen-for-2013

 

God arbejdslyst

Klaus Lund

kl@klauslund.dk

 

 

 

Profil
Klaus Lund authorimage Klaus Lund blogger om, hvordan man som virksomhed skaber den bedste relation til sine kunder, hvad enten man driver restaurant eller bank.

Klaus Lund er adm. direktør i Klaus Lund & Partnere og har mere end 25 års erfaring fra konsulentbranchen. Bl.a. som stifter af ProMentor Management A/S, som i 1999 blev solgt til Aston Group og som medforfatter til adskillige ledelsesbøger.

Få Klaus indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk