Valutakrig nyt og gammelt konkurrencevåben

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
22. jan 2013

USA har brugt det længe. England har gerne villet. Tyskland nødt godt af det i 00’erne. Grækenland kan ikke og det er reelt Japans eneste våben: Med magt at svække sin valuta i et forsøg på at styrke eksportvirksomhedernes konkurrenceevne. For investorerne er det en påmindelse om at afkast skal måles inklusive valutaudsving, som netop for en dansk investor har udraderet det fremragende afkast der på overfladen har været i japanske aktier de seneste 6 måneder.

USA først til at stimulere og stabilisere

USA var først til at stimulere økonomien med centralbankdirigerede renter som med nærmest abrupt hastighed ramte origo. Samtidig var USA også først til at rekapitalisere deres banksektor. Tilsammen har det betydet at USA i dag står med et bedre økonomisk udgangspunkt end Europa og Japan. Også selv om betalingsbalance, budgetunderskud og gældsætning ikke umiddelbart tilsiger det.

En sideeffekt af stimulanserne har været at holde valutaen underdrejet for yderligere at give stimulans til økonomien i form af forøgede eksportmuligheder i tillæg til den hjælp og understøttelse som 0-renter og store budgetunderskud giver.

Turen er kommet til Japan

Japan har meget længe haft en økonomisk udvikling som i sandhed har været underdrejet. Men nu skal det være anderledes. Den nye premierminister Shinzo Abe fokuserer på 3 ting:

  1. Nye stimulanspakker, som i parentes til forveksling ligner mere af den samme skuffe som vi har set de seneste årtier (og som ikke har haft nogen varig effekt udover stigende gældsætning)
  2. Centralbanken, BOJ, har fået et politisk diktat: Skaf 2 % inflation (som Japan ikke har haft siden 1997). Manglende inflation er gift for aktiemarkedet, privatforbrug og investeringer. På den anden side er for høj inflation heller ikke ønskværdig.
  3. Svæk valutaen og skab bedre konkurrencevilkår for eksportvirksomhederne.

Det går indtil videre bedst med valutasvækkelsen. Siden JPY ramte det højeste niveau overfor EUR/DKK indenfor de seneste 20 år i juli 2012, er valutaen svækket med ca. 25 %.

JPY er gået fra købekraftsmæssigt at være overvurderet til at være undervurderet. Svækkelsen har indtil videre ikke skabt internationale panderynker, idet alibiet er at svækkelsen sker for at stimulere væksten, som også skal komme verden til gode. Men fortsætter svækkelsen vil det skabe international debat.

Det er ikke underligt at Japan forsøger at vælge denne vej. I et samfund præget af kontinuitet, konservatisme og disciplin, sværger politikerne til det engelske udtryk om ikke at ændre på en succesfuld holdopstilling. Reformer vil nok være mere virksomme. Men reformer er ligeså ”lette” at indfase og gennemføre i Japan som revolutioner. Derfor tyr man til valutavåbnet. Det er ikke så mærkeligt endda.

Japan er en af verdens største eksportører og derfor virker en valutasvækkelse i en eller anden udstrækning. Samtidig vil der være eksportvirksomheder rundt omkring i verden som har lyst til at bruge samme våben. De vil forsøge at presse deres regeringer til at gøre det samme.

Valutaaben sidder nu på ECBs skuldre

For Europas vedkommende gælder at en svækkelse skal ske via ECB. Og netop ECB har just været i gang med at slukke økonomiske ildebrande. Sideeffekten af en genvunden tillid og faldende sydeuropæiske renter har været valutaindstrømning og en stærkere valuta. Det viser mindre mistillid til EUR zonen. På den anden side giver det også udfordringer for de europæiske virksomheder med en stærkere valuta.

Store forskelle i eksportens størrelse i Europa

Det er ikke nemt at stille alle tilfredse og når man har afhjulpet én udfordring opstår der en ny. For en betydelig del af Europa vil en svækket EUR trods alt have en mindre indflydelse på økonomien. Eksporten er ganske enkelt for lille til at en svækkelse for alvor batter noget. Tag for eksempel Grækenland, hvis eksport i forhold til økonomien er under 1/3 af den relative størrelse som er gældende for eksempelvis Danmark og Sverige.

Det er et åbent spørgsmål hvem som valutarisk ”trækker” næste gang. England er begyndt at beklage sig. Måske vil nordeuropæerne gøre det næste gang. Japan er i fuld gang med maksimalt at udnytte den medvind og det forspring som de har tiltvunget sig.

Et afkast er inklusive valutaudsving

For aktieinvestorerne er det en påmindelse om at afkast skal måles samlet inklusive valutaudsving. Et afkast på mere end 25 % i japanske aktier generelt siden sidste sommer bliver på den måde ”vekslet” til et tab inklusive valutasvækkelsen. Alting tæller med.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk