Outlook 2013 – Mere af det samme fra 2012, eller?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
26. dec 2012

Et par betragtninger om hvordan 2013 kunne komme til at se ud

Om Danmark

  • Danmark i lav vækst, men trods alt i bedring
  • Yderligere et par banker går ned; nogle stykker går sammen; en enkelt større overtagelse/fusion – konsolideringen fortsætter.
  • De korteste flekslånrenter er let stigende, men de forbliver attraktive – i hvert fald før bankerne har skruet på bidragssatsen og lavet en renteskæring.

Om Europa

  • Europa i fortsat recession/lavere vækst end officielt forventet
  • Europas reform tempo fortsætter i slæbegear.

Om USA

  • USA finder en ”løsning” på fiscal Cliff, men ikke på det langsigtede budgetunderskud.
  • Det amerikanske ejendomsmarked fortsætter sin heling og trækker den amerikanske økonomiske vækst i bedring. Men væksten og vækstudsigterne peger fortsat i retning af et varigt (lidt) lavere vækstniveau.

Om Kina

  • Kinas vækst overrasker i det mindste skeptikerne moderat positivt. Det samme gør den tyske eksport som jo netop i et vist omfang har koblet sig på det kinesiske vækstlokomotiv.

Om renterne

Renterne forbliver lave i en længere periode. Først når vi vækstmæssigt er sikre på at have forladt perioden med ”recession on/ recession off” er der ”plads” til rentestigninger. Låntagerne bør fortsat foretrække lån med rentetilpasning.

Stigende renter og lavere hensættelser vil nærmest kunne katapultere bankernes indtjening. Førstnævnte urealistisk på kort sigt. Sidstnævnte meget realistisk i 2013 og især i 2014.

De lave renter forbliver en nødvendighed for de europæiske banker, som både slås med lav vækst og nye kapitalkrav og lidt paradoksalt også med de lave renter som forhindrer en udvidelse af rentemarginalen. En udvidelse som der ikke er ”plads” til hos kunderne. Amerikanske banker er i en markant bedre forfatning med hensyn til vækst, ejendomsmarked, gearing, etc.

Centralbankerne fortsætter deres konsekvente lav-rente politik. Ingen udsigt til at tiderne med superlave renter ændres ”foreløbig”.

Om aktierne

Aktierne stiger ”moderat”. Det bliver endnu et ”jo-jo” år inddelt i tidsfaser.

Vender de globale konjunkturer til det bedre?

De konjunkturfølsomme selskaber venter fortsat på opsvinget. En makroøkonomisk forbedring vil kunne påvirke indtjeningen markant.

For nogle selskaber vil en konjunkturel forbedring hjælpe men ikke løse udfordringerne. Forholdet mellem udbud og efterspørgsel er ikke tilpasset. Det er i ligeså høj grad det som presser indtjeningen hos virksomhederne.

Centralbanker fører devalueringspolitik

Lande og regioner ”kæmper” for at holde deres valutakurser svækkede i et forsøg på at stimulere den eneste vækstmotor de kan få øje på; nemlig eksporten. Selv om væksten ser bedre ud i USA og det burde smitte af på renteforventningerne, er FEDs udmelding om lave renter i endnu 3 år med til at holde USD relativ svag. Japanere forsøger fortsat at svække deres valuta og som noget nyt sætter den nye politiske ledelse i Japan et ”inflationsdiktat” på 2 % til centralbanken i et forsøg på at stimulere deres eksport.

Glædelig jul og godt nytår

Per Hansen, Nordnet

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk