Samtale løsner op for sygefraværet

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
06. dec 2012

William Somerset Maugham sagde en gang: Hvis man accepterer mindre end det bedste, får man det tit. Ordsproget kan med lethed overføres til de fagforeninger, der tidligere i år var ude med heftig kritik af Region Syddanmark, da vi meldte ud, at vi ville undersøge fraværet blandt de mest syge i organisation. 

Straks lød det fra HK og Dansk Sygeplejeråd, at der var tale om klapjagt på syge, og at vi skulle lade dem være i fred. HK mente endda, at vores undersøgelse, hvor vi spurgte ind til fraværet hos de 10 pct. mest syge i 2011, var ulovlig. Også selvom undersøgelsen var anonym og frivillig. Det blev senere pure afvist af Advokatrådet.
Nu viser det sig heldigvis, at undersøgelsen, der er en del af vores nye tiltag omkring sygefravær, har givet pote. Især fordi undersøgelsen viser, at de mest syge selv peger på samtaler og opmærksomhed fra ledelsen fra dag 1 som en afgørende faktor for deres vej tilbage til jobbet.

Hos Dansk Sygeplejeråd lød meldingen, at vores nye indsats, hvor en leder kontakter den syge på første, femte og femtende dagen i en sygemelding, var spild af tid.
Selvfølgelig kan det virke lidt omsonst, at man skal tale med sin leder, hvis man kun ligger syg en dag eller to med influenza, men formålet med vores forstærkede indsats på området er lige så meget at få gang i en dialog med de medarbejdere, der melder sig syge af andre og mere alvorlige grunde. Det kunne være som følge af alvorlige fysiske skader, psykiske lidelser eller dårligt arbejdsmiljø.
I Region Syddanmark stod de ansatte med mest sygefravær i 2011 stod for hele 60 pct. af sygefraværet – selv om de kun udgør 10 pct. Som moderne virksomhed med et ønske om højere effektivitet og trivsel i medarbejdergruppen kunne vi ikke bare lade stå til, da vi så de tal.
Vi mener faktisk, at vores nye tilgang til sygefravær og denne undersøgelse kommer både regionens økonomi og borgere til gode. Men vigtigst af alt viser undersøgelsen, at de ansatte mærker, hvordan vi fra starten tager hånd om dem og deres sygdom.
Og det har vi altså gjort ved, at bede de 10 pct. om at udfylde et spørgeskema om deres sygdom. Her har de åbent og ærligt fortalt os, hvordan de kunne være kommet hurtigere tilbage på arbejde – og om de kunne være hjulpet tilbage på en bedre måde, så man undgår flere sygemeldinger.
Næsten alle de adspurgte peger på, at lederen skal være opmærksom tidligt, der skal være midlertidige tilpasninger af arbejdstid og arbejdsopgaver, og lederen skal have flere samtaler med den sygemeldte.

Derfor må min konklusion på kritikken også være: Hvorfor forholder fagforeningerne sig ikke lige så stærkt til vores tilgang, nu hvor resultaterne foreligger, og vi har et faktuelt grundlag at debattere ud fra? Jeg vil hermed gerne opfordre dem til at komme på banen og bruge vores undersøgelse til at gøre noget aktivt for medlemmerne. Vi tør nemlig godt tage den svære snak i Region Syddanmark. Men tør fagforeningerne?

 

 

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk