SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Et oprør mod det ikke-eksisterende

authorimage
BLOGS
Af: Nikolaj Stenberg
06. Dec 2012

Ritzau tegner i dag et mini-portræt af socialisten Peter Westermann, der gerne vil være ny næstformand i Socialistisk Folkeparti og som ikke overraskende, qua socialist, bryder sig meget lidt om kapitalisme såvel som markedsøkonomi:

"Miljømæssig, social og kulturel bæredygtighed kan ikke opnås uden et opgør med kapitalismen."

"I den kapitalistiske samfundsstruktur indebærer markedskræfterne en tendens til centralisering og monopolisering. (...) På denne måde er "fri konkurrence" en økonomisk ustabil og selvdestruktiv tilstand."

Her er problemet: Danmark er ikke det rendyrkede markedsøkonomisk samfund, med en fri konkurrence, som Peter Westermann giver udtryk for. Det har det ikke været i så lang tid, noget nulevende menneske har trukket vejret.

Hans mening om, at miljømæssig, social og kulturel bæredygtighed (hvad så end det er) ikke kan realiseres uden et opgør med kapitalismen, er tværtimod åndeligt beslægtet med de normative begreber ”virksom” og ”effektiv” konkurrence, der bl.a. danner grundlag for den her til lands gældende konkurrencelovgivning.

Se f.eks. Konkurrencelovens § 1: ”Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere.”

Ikke ét ord om fri konkurrence. Heller ikke de tidligere Monopollov, forarbejderne til konkurrenceloven, praksis eller for den sags skyld den omfattende juridiske litteratur på området, kan understøtte et synspunkt om, at den danske økonomi er reguleret efter den frie konkurrences principper. Konkurrencen er jo netop reguleret, fordi den ikke skal være fri!

Mig bekendt eksisterer der ingen politiske partier, der ønsker et opgør med Konkurrenceloven eller de principper, loven og beslægtede regler er baseret på. Tværtimod ser jeg ofte i dagspressen fremsatte krav om øget regulering af alt, lige fra bankernes interne rentefastsættelser til solariers pligtmæssige afvisning af kunder, under en vis alder.

Den danske økonomi og konkurrencen mellem virksomhederne er gennem-reguleret i en sådan grad, at alene antydningen om, at Danmark er en markedsøkonomi skal få folk til at ryste på hovedet.

I den sammenhæng må Peter Westermann desværre siges at fremstå som den dreng i klassen, der ikke fulgte med: De meninger han fremtoner med i dagens avis er derfor, hvis ikke de allerede er implementeret i lovgivningen, komplet ikke-kontroversielle synspunkter i den politiske samtale. Han gør oprør mod noget, der ikke eksisterende - desværre.

Profil
Nikolaj Stenberg authorimage Nikolaj blogger om de danske og europæiske retsstaters gode og dårlige sider, den politik der føres og de konsekvenser dén har for erhvervslivet og borgernes rettigheder. Det er emner, som Nikolaj er velbevandret i både fagligt og praktisk, og som han har været præmieret til Danmarks bedste blogger for at skrive om.

Nikolaj arbejder i en statslig myndighed. Alt hvad han skriver her på bloggen er i eget navn og for egen regning.

Kontakt Nikolaj

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk